Dolphin Group ASA - Årsrapport for 2010

Vedlagt følger selskapets årsrapport for 2010 som ble vedtatt av selskapets styre 29. april. Det styrebehandlede årsregnskapet er uendret i forhold til det foreløpig og ureviderte resultat for 2010 som ble lagt frem 18. februar 2011.

Selskapets årsrapport er også lagt ut på selskapets hjemmesider www.dolphinics.com og www.dolphingeo.com .   


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Erik Hokholt, CFO
Mob:90 75 60 64
E-post: erik.hokholt@dolphingeo.com

Ketil Sundal, VP Finance & IR
Mob:95 92 21 04
E-post: ketil@dolphinics.com


Dolphin Group ASA
Helsfyr Atrium
Innspurten 15
0663 OSLO

Tlf:23 16 70 00
Fax:23 16 71 80         
www.dolphinics.com .
www.dolphingeo.com