FLAGGEMELDING

AS Selvaag Invest har 16. oktober 2007 tegnet 450 000 aksjer i emisjonen i Dolphin Interconnect Solutions ASA. AS Selvaag Invest eier etter emisjonen 1 473 783 aksjer som utgjør 11,89 % av aksjene i selskapet.

Oslo, 18. oktober 2007

AS Selvaag Invest

Odd Eide