Flagging Dolphin Interconnect Solutions ASA

Internasjonale SICAV fond fra et annet EØS land enn Norge, forvaltet av Storebrand Kapitalforvaltning har den 13. desember 2010 blitt tildelt 2408000 aksjer i den rettede emisjonen i Dolphin Interconnect Solutions ASA , tilsvarende 29,4 % av nåværende registrerte 8186705 aksjer i selskapet. Tildelingen av aksjene er betinget av vedtak om aksjekapitalforhøyelse på ekstraordinær generalforsamling i Dolphin Interconnect Solutions ASA 20.12.2010, hvor den rettede emisjonen vil øke antall aksjer i Dolphin Interconnect Solutions ASA med 151673000 aksjer til totalt 159859705 aksjer. Når den rettede emisjonen er registrert i Foretaksregisteret vil internasjonale SICAV fond fra et annet EØS land enn Norge,forvaltet av Storebrand Kapitalforvaltning eie 2408000, tilsvarende 1,5 % av aksjekapitalen i Dolphin Interconnect Solutions ASA Eierandelen kan reduseres ytterligere avhengig av den ekstraordinære generalforsamlingens vedtak om, og etterpåfølgende tegning av aksjer i, reparasjonsemisjon på inntil 4824000 aksjer

Abonner