MELDEPLIKTIG HANDEL

I forbindelse med en avtale om et salg av en større aksjepost i Dolphin Interconnect Solutions (Dolphin) har følgende primærinnsidere i dag inngått avtale om kjøp av aksjer:

Et selskap som er 100% kontrollert av nærstående til styreleder Atle Jacobsen har inngått avtale om kjøp av 25.000 aksjer i Dolphin. Etter gjennomføringen av transaksjonen vil selskaper som er eiet av Atle Jacobsen og nærstående til Atle Jacobsen totalt eie 79.000 aksjer i Dolphin.

Styrets nestleder Ole Henrik Eide har via sitt heleide selskap, Pelito AS, inngått avtale om kjøp av 15.000 aksjer i Dolphin. Pelitos aksjebeholdning etter at transaksjonen er gjennomført utgjør 145.507 aksjer. I tillegg eier Ole Henrik Eide personlig 6.945 aksjer, slik at hans totale eksponering i Dolphin aksjen vil utgjøre 152.452 aksjer etter gjennomføringen av transaksjonen.

Viseadministrerende direktør Hugo Kohmann har inngått avtale om kjøp av 25.000 aksjer. Kohmann vil etter gjennomføringen av avtalen eie 42.800 aksjer i Dolphin.

Senior software arkitekt Roy Nordstrøm har inngått avtale om kjøp av 20.000 aksjer. Nordstrøm vil etter gjennomføring av transaksjonen eie 39.411 aksjer i Dolphin.

Ansatt representant i styret Simen Thoresen har inngått avtale om kjøp av 5.706 aksjer. Thoresen vil etter at transaksjonen er gjennomført eie 16.000 aksjer i Dolphin.

Finansdirektør Ketil Sundal har inngått avtale om kjøp av 4.022 aksjer. Sundal's aksjebeholdning i Dolphin etter at transaksjonen er gjennomført vil utgjøre 14.022 aksjer.

Aksjene er avtalt kjøpt til en kurs på kroner 1,80 pr aksje.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Ketil Sundal, CFO
Tlf: 23 16 70 02
Mob: 95 92 21 04
E-post: ketil@dolphinics.com

Dolphin Interconnect Solutions ASA
Olaf Helsetsvei 6
0619 OSLO

Tlf: 23 16 70 00
Fax: 23 16 71 80

www.dolphinics.com

Abonner