Pressemelding: Fortsatt nedgang i antall konkurser

Oslo, 2. november 2004: Fortsatt nedgang i antall konkurser I oktober 2004 var det totalt 490 konkurser på landsbasis. Dette er en reduksjon på 12,5 prosent fra samme måned i 2003. Sammenlignet med september i år var det 27,6 prosent flere konkurser, men økningen skyldes normale sesongsvingninger. Så langt i år har det vært 4693 konkurser. Dette er 700 færre sammenlignet med tilsvarende periode i 2003, en reduksjon på 13 prosent. Størst nedgang er det i bransjene transport, detaljhandel, og de rente-sensetive bransjene Bygg og anlegg og Hotell og restaurant. Eiendomsbransjen er den eneste bransjen som så langt har hatt flere konkurser i 2004 enn 2003, opplyser senioranalytiker Chrsitian Svendsen i Dun & Bradstreet. Har trenden snudd i Sør-Trøndelag? Trenden i antallet konkurser har vært synkende for alle fylker i 2004 bortsett fra i Sør-Trøndelag hvor det har vært en vekst. Imidlertid viser tallene for oktober for første gang en nedgang i antall konkurser i Sør-Trøndelag; det var 24,3 prosent færre konkurser i oktober i år sammenlignet med tilsvarende måned i 2003. Likevel er det så langt i 2004 8,3 prosent flere konkurser enn i tilsvarende periode 2003. Både Troms og Hordaland utmerket seg positivt ved forrige månedlige publisering av Dun & Bradstreet sitt konjunkturbarometer. Nedgangen i antall konkurser fortsetter med henholdsvis 4,89 prosent og 34,8 prosent færre konkurser sammenlignet med oktober 2003. Også Rogaland, Vestfold og Nordland utmerker seg med kraftig nedgang i antall konkurser sammenlignet med samme måned i 2003, henholdsvis en nedgang på 58,1 prosent, 53,85 prosent, og 37,2 prosent. KONKURSER BRANSJEVISjan 03 - 0kt 03jan 04 - 0kt 04Endring Jordbruk / skog / fiske000,00 % Industri491414-15,68 % Bygg / anlegg824680-17,48 % Engro / agentur443423-4,51 % Detaljhandel1030929-9,81 % Hotell / restaurant475397-16,42 % Transport / lagring448380-15,18 % Eiendom 22626316,37 % Forretningsmessig tjenesteyting884757-14,37 % Andre572450-21,33 % TOTALT53934693-12,98 % Flere tabeller på side 2! Kontaktperson i Dun & Bradstreet: Senioranalytiker Christian Svendsen. Tlf.: 22 91 53 61. Mobil: 92 40 10 35. E-post: christian.svendsen@dnbnordic.com Bransjevis fordeling av konkursene: BransjeOkt. 2004Okt. 2003Endr. fra Okt. 2003Sep. 2004Endr. fra Sep. 2004 Jordbruk/Skog/Fiske000,00 %00,00 % Industri4445-2,22 %4010,00 % Bygg/Anlegg6983-16,87 %6211,29 % Engro/Agentur4449-10,20 %470,00 % Detaljhandel90109-17,43 %5855,17 % Hotell/Restaurant3844-13,64 %372,70 % Transport/Lagring3760-38,33 %2176,19 % Eiendom 312429,17 %1782,35 % Forr.mess.tjen.yting938213,41 %6055,00 % Andre3942-7,14 %2650,00 % Ingen bransjekode522-77,27 %16-68,75 % Total490560-12,50 %384 Fylkesvis fordeling av konkursene: FylkeOkt.2004Okt.2003Endr. fra okt. 2003Sept.2004Endr.fra sep.2004 Østfold2029-31,03 %1717,65 % Akershus625512,73 %4926,53 % Oslo1289633,33 %7668,42 % Hedmark151315,38 %1225,00 % Oppland13944,44 %15-13,33 % Buskerud2932-9,38 %14107,14 % Vestfold1226-53,85 %120,00 % Telemark1724-29,17 %1513,33 % Aust-Agder49-55,56 %2100,00 % Vest-Agder14137,69 %1216,67 % Rogaland1843-58,14 %23-21,74 % Hordaland2843-34,88 %2133,33 % Sogn&Fjordane912-25,00 %580,00 % Møre&Romsdal2830-6,67 %1947,37 % Sør-Trøndelag2837-24,32 %29-3,45 % Nord-Trøndelag10911,11 %825,00 % Nordland2743-37,21 %38-28,95 % Troms2021-4,76 %9122,22 % Finnmark816-50,00 %80,00 % Svalbard000,00 %00,00 % Total490560-12,50 %38427,60 % Dun & Bradstreet har kredittvurdert foretak og privatpersoner i mer enn 160 år. I vår globale database har vi informasjon om 83 millioner foretak over hele verden, deriblant 750 000 norske selskaper. Adresse: Postboks 34 Økern, 0508 Oslo. Telefon.: 22 91 52 00. Telefaks: 22 91 53 03. E-post: kundeservice.norge@dnbnordic.com Web: www.dnb.com/no ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no