Travellink Forretningsreiser lanserer bestilling direkte på mobil

Travellink Forretningsreiser har som første forretningsreisebyrå i det nordiske markedet  lansert et mobilt bestillingsverktøy som tilbyr forretningsreisende å bestille sine reiser direkte på sin smartphone. Firmaets avtalepriser er tilgjengelige, og firmaets reisepolicy blir ivaretatt (inkludert reisegodkjennerfunksjon).

Se gjerne m.travellink.no/firma

Travellink Forretningsreiser tilbyr nå med dette bestilling via 3 kanaler;  Internett, mobil og kundeservice – alt synkronisert med hverandre.

Travellink Forretningsreiser styrer selv sin teknologiske utvikling, og synes det er meget viktig å tilby en mobil bestillingsløsning ettersom flere og flere reisende jobber via sine smartphones,  sier  Bodil Månsson, ansvarlig  for Travellink Forretningsreiser i Norden.

Alle våre kunder har via sin innlogging direkte tilgang til vår mobile løsning. Allerede i løpet av februar og mars har vi sett en stor økning i antall bestillinger via denne kanalen, hvilket viser en stor interesse, fortsetter Bodil Månsson.

Travellink Forretningsreiser har i løpet av det siste året vokst med 30% i et marked som kun har økt med 6% ifølge Svenske reisebyråforeningens statistikk for 2011.

Stort fokus og engasjement for å få kundene til å bestille via Internett, og dermed oppnå gode besparelser, er en av årsakene til den store veksten. Travellink  Forretningsreisers  kunder bestiller 75% av sine reiser via Internett  – hvilket er markedets høyeste. Bestillingstjenesten utvikles etter kundenes krav på det nordiske markedet og utviklingen styres via Travellinks hovedkontor i Stockholm.

Travellink Forretningsreiser tilbyr også en Internettgaranti. Vi fastsetter et mål for Internettandelen sammen med våre kunder, som sjelden er under 70%.  Vi anser at målet kan nås innen 6 måneder ,  derfor gir vi kundene en garanti for at målet oppnås. Dersom kunden ikke har nådd målet innen 6 måneder, tilbakebetaler vi differansen på servicehonorar betalt for bestillinger  foretatt via kundeservice. Hittil har det ikke vært behov for noen tilbakebetaling, forteller Bodil Månsson.

”Det er viktig å påpeke at en profesjonell kundeservice som både kan håndtere spørsmål vedrørende bestillinger samt support, også er en av grunnene til framgangen. Travellinks kundservice tilbyr alle typer reiserelaterte tjenester og er ikke begrenset til Internett support. Den siste kundeundersøkelsen viste at 90% av kundene var meget fornøyd med servicen.”

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia