egetæpper reduserer CO2-utslippene

CO2-utslipp og global oppvarming er blant de største miljømessige utfordringene i det moderne samfunnet. Dette er noe som forplikter bedrifter til å tenke i nye, miljørettede retninger som gjør det mulig å redusere belastningene på miljøet. Hos egetæpper gir et klimaregnskap utgangspunkt for reduserte CO2-utslipp.

CO2-utslipp og global oppvarming er blant de største miljømessige utfordringene i det moderne samfunnet. Dette er noe som forplikter bedrifter til å tenke i nye, miljørettede retninger som gjør det mulig å redusere belastningene på miljøet. Hos egetæpper gir et klimaregnskap utgangspunkt for reduserte CO2-utslipp. Et klimaregnskap er et anslag av bedriftens samlede CO2-utslipp. egetæppers klimaregnskap som dokumenterer konsernets bidrag til den globale oppvarmingen, er utregnet etter Greenhouse Gas-protokollen som er utviklet av World Business Council for Sustainable Development og World Resources Institute. Suksesshistorier på sidelinjen Direktør for egetæpper, John Vestergaard, mener en utarbeiding av et klimaregnskap er et naturlig steg for bedriften. – Hos ege er vi fast bestemt på å ta et aktivt ansvar for vår påvirkning på miljøet. Derfor er miljøarbeidet en integrert del av bedriftsfilosofien vår, og klimaregnskapet har synliggjort hvor det er hensiktsmessig for oss å gripe inn for å redusere CO2-utslippene. I en stor produksjonsbedrift finnes det mange alternativer som kan bidra til en reduksjon i CO2-utslippene. Det handler både om naturgass, elektrisitet, fjernvarme, drivstoff til kjøretøy, flyreiser og mye mer. En av egetæppers største suksesser finnes i Herning-fabrikkens kjelesentral. Her ble det i 2008 installert nye kjeler som i kombinasjon med to gassmotorer, leverer damp og varme til produksjonen samt varme til fabrikksbygningene på til sammen 45 000 m2. – Det nye anlegget kjører med langt bedre virkningsgrader enn det gamle anlegget, noe som resulterer i gassbesparelser på 12–15 % per produsert m2, forteller fabrikksjef Renno Rokkjær. Dette tilsvarer en innsparing på 700 tonn CO2. Dette miljøvennlige tiltaket med nye kjeler har også en positiv innvirkning på det fysiske arbeidsmiljøet i kjelesentralen. Ifølge miljøsjef Jan Ladefoged var kjelesentralen tidligere preget av svært høye varmegrader. Temperaturen i dag nærmer seg derimot romtemperatur og dette bidrar i stor del til et vesentlig bedre arbeidsmiljø for medarbeiderne i kjelesentralen. Veien fremover er åpenhet Til tross for at det er et stigende fokus på CO2-utslippene hos bedriftene, er det et fåtall av danske produksjonsbedrifter som har offentliggjort et klimaregnskap. egetæpper ønsker imidlertid den åpenheten et klimaregnskap medfører velkommen og vil i tiden fremover offentliggjøre et årlig klimaregnskap. – Med klimaregnskapet legger vi kortene på bordet og viser offentligheten at vi tar ansvar for vår påvirkning på miljøet og arbeider aktivt med å redusere utslippene våre, forteller Jan Ladefoged. egetæppers klimaregnskap for 2008/09 viser av bedriften samlet sett har redusert CO2-utslippet med 1531 tonn CO2. Da er både direkte og indirekte utslipp medregnet. Dette er en reduksjon på 6,5 %. Hvis du vil ha tilsendt egetæppers klimaregnskap, kan du ta kontakt med miljøsjef Jan Ladefoged på tlf.: +45 97 11 88 11 eller på e-post jlj@ege.dk.

Tags:

Om oss

Egetæpper a/s er i dag en af de førende tæppeproducenter i Europa. Banebrydende designmuligheder, kompromisløs kvalitet og omtanke for miljø og indeklima er nogle af de parametre, der sætter egetæpper højt på listen over foretrukne tæppeleverandører. Hos egetæpper begrænser vi ikke vores kunder; men tilbyder muligheder. Ved hjælp af avanceret produktionsteknologi er det kun fantasien, der sætter grænser for det mulige.

Abonner

Multimedia

Multimedia