EiendomsMegler 1 ekspanderer og forsterker organisasjonen med suksesstrener Svein Tore Samdal

Pressemelding Trondheim 2005-06-14 EiendomsMegler 1 Kontaktperson: Kjetil Reinsberg Administrerende direktør i EiendomsMegler 1 Tlf. 977 20 841 Svein Tore Samdal Tlf. 90208588. EiendomsMegler 1 ekspanderer og forsterker organisasjonen med suksesstrener Svein Tore Samdal Eiendomsmegler1 Midt-Norge AS er et heleid datterselskap av Sparebank 1 Midt-Norge og SpareBank 1 Nordvest og landsdelens ledende eiendomsmeglerforetak. Virksomheten omfatter formidling av brukte og nye boliger, samt fritids- og næringseiendommer. I 2004 omsatte selskapet 3300 boliger i Nord- og Sør-Trøndelag, med driftsinntekter på 120 mill. Selskapet er meget solid. Veksten siden etableringen har vært svært god, med en økning i markedsandel fra 7% til 34%. Antall kontorer er også økt gjennom ekspansjon til Møre og Romsdal. Gjennom dette har selskapet i dag 12 kontorer med 90 ansatte i Midt-Norge og Møre og Romsdal. Det nyetablerte kontoret i Molde har på svært kort tid tatt posisjon som et ledende meglerforetak i Romsdal. Med nye etableringer forventes det ytterligere vekst og tilsvarende god utvikling for kontorene i Kristiansund og Ålesund. I forbindelse med den sterke ekspansjonen, er Svein Tore Samdal ansatt som salgs- og organisasjonsdirektør med virkning fra juli 2006. Samdal går fra sin stilling som landslagssjef i langrenn etter kontraktutløp 1.juli 2006. I EiendomsMegler 1 vil Samdal ha ansvar for målstyrt prestasjonsutvikling, forretningsutvikling, storkundepleie, organisasjonsutvikling og mediahåndtering. Som visjons- og verdidrevet organisasjon har EiendomsMegler 1 hatt et kontinuerlig fokus på utvikling av organisasjonen gjennom intern kompetanseutvikling. Rekrutteringen av Samdal er et uttrykk for ytterligere satsing på dette området. Samdal har hatt betydelig suksess med kvinnelandslaget i langrenn. Han er også en aktiv foredragsholder med stor faglig tyngde innenfor prestasjonsutvikling, motivasjon og ledelse. Med sin bakgrunn vil han bli en solid forsterkning av ledergruppen i EiendomsMegler 1. ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no