Glem ikke småapparatene i våroppryddingen!

Glem ikke småapparatene i våroppryddingen! PRESSEMELDING 19. april 2004 Våren er høysesong for rengjøring og opprydding i hus og hytter. Husk da på at du kan levere alle utrangerte småapparater som kaffetraktere, fjernsynsapparater og vifteovner gratis til nærmeste el-butikk, eller til den kommunale søppelplassen. Vi skal bli flinkere til å sørge for at kasserte småapparater får en miljøriktig håndtering. - Vi er i verdenstoppen når det gjelder retur av de store varene, såsom kjøleskap, fjernsyn og datautstyr. Vi leverer nærmere 90% av disse produktene for miljøriktig håndtering når de er blitt ødelagt. Men når det gjelder småapparater er situasjonen en helt annen. Vi returnerer bare 34% av disse når de ikke fungerer lengre. Enten må folks kjellere være fulle av kasserte småapparater, eller så havner mange av dem i husholdningssøppelet. Det er ikke bra, sier Hans Løken og Helge Åmotsbakken som er administrerende direktører i henholdsvis Elektronikkretur og Hvitevareretur. Mye kan gjenvinnes Småapparatene inneholder både miljøfarlige stoffer og ressurser som kan gjenvinnes. - Årlig sender vi mer enn 4.000 tonn kretskort og småeletronikk til Bolidens smelteverk i Nord-Sverige for gjenvinning av gull, sølv, sink og kobber. Ved siden av å inneholde edle metaller, er også kretskortene tilsatt flammehemmende midler. Det er dessuten ofte benyttet bromerte forbindelser som kan være helsefarlige. Defor er det viktig for miljøet at kretskortene med tilhørende komponenter blir behandlet på en forsvarlig måte. Jeg tror ikke alle forbrukere er godt nok informert om dette, sier Hans Løken. Lite leketøy Selv om mye av dagens leketøy er elektrisk og elektronisk blir likevel svært få av disse produktene returnert når de er ødelagt. - Statistikken viser at telekom-utstyr, leker og musikkinstrumenter er blant de produktene som vi får inn minst av. De utgjør tilsammen bare seks prosent av den totale mengden som Elektronikkretur mottar. Folk er flinkere til å returnere datautstyr og brunevarer som fjernsyn og radioapparater, opplyser Løken. Småapparat-året I 2004 har El-retur et ekstra fokus på miljøriktig håndtering av småapparater. Alle landets kommuner og interkommunale avfallsselskaper blir invitert til å delta i aksjonen. - Vi håper at alle blir med på dette, for det er viktig at forbrukerne får informasjon om hvor de kan levere småapparater til gjenvinning. De siste par årene har vi gjennomført noen forsøksprosjekter i utvalgte kommuner, der man blant annet har etablert egne ordninger for innsamling av småapparater. Det har fungert veldig bra. Returprosenten i disse kommunene er betydelig høyere enn landsgjennomsnittet, opplyser Helge Åmotsbakken. Han håper at riktig mange sørger for at utrangerte strykejern, pc'er og brødristere blir tatt hånd om på en forsvarlig og miljøriktig måte denne våren. Se www.elretur.no for ytterligere informasjon. Her finnes også en bildebank med illustrajonsfoto til fri avbenyttelse. Klikk på "informasjonsmateriell" og "bildearkiv". For mer informasjon om resultater fra ditt område, kontakt: El-retur v/Ole Viggo Svendsen, Elektronikkretur AS, mob 957 68 401 El-retur v/Thor Christian Wik Svendsen, Hvitevareretur AS, mob 957 45 325 __________________________________________________________________________ Om El-retur: · El-retur er et landsdekkende retursystem etablert av Elektronikkretur AS og Hvitevareretur AS. Virksomheten har fem års erfaring og drives på non-profit-basis. Hvert år samles det inn 49.000 tonn avfall, et snitt på mer enn 11 kg pr innbygger. · Elektronikkretur AS er eiet av bransjeorganisasjonene EE-Bransjen, IKT-Norge og Abelia. Hvitevareretur AS er eiet av Nors`ke Elektroleverandørers Landsforening (NEL) · El-retur er en betydelig aktør, som har en tilslutning av mer enn 600 importører og produsenter, med en samlet markedsandel på over 75%. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/19/20040419BIT20250/bild.html Bilde

Dokumenter og linker