Vellykket returordning for elektrisk og elektronisk avfall

Vellykket returordning for elektrisk og elektronisk avfall I løpet av de siste fem årene har norske forbrukere blitt stadig flinkere til å sortere søppelet sitt. - Vi i El-retur merker det ved at vi får inn stadig mer kasserte elektriske og elektroniske produkter, såkalt EE-avfall. Det sier administrerende direktør Helge Åmotsbakken i Hvitevareretur og administrerende direktør Hans Løken i Elektronikkretur. De to selskapene utgjør sammen returordningen El-retur. Returordningen for EE-avfall har eksistert i fem år, og det har vært en formidabel utvikling i innleveringsgraden av denne type avfall. - Mens det i 1999 ble levert inn 10.000 tonn EE-avfall er tallene for 2003 49.000 tonn. Folk er flinkest til å sørge for at de store hvitevarene, så som kjøleskap, komfyrer og vaskemaskiner blir levert på avfallsplassen eller i butikker som selger slike produkter. Nå setter vi fokus på småapparatene. Både barbermaskiner, mobiltelefoner, klokker og elektroniske spill skal leveres inn for miljøriktig håndtering, og ikke kastes i husholdningssøppelet, sier Helge Åmotsbakken. Må øke innsamlingen Mens mer enn 80 prosent av hvitevarene blir ivaretatt på en miljøvennlig måte, er vi forbrukere altså langt dårligere til å levere småapparater. - Bare 34 prosent av småapparatene blir levert inn. Resten går enten i restavfallet eller det blir liggende i skuffer og skap hjemme. Men vi blir stadig bedre. I 2002 hadde El-retur en innsamlingsgrad på 22 prosent når det gjelder disse produktene, i 2003 var tallet altså steget til 34 prosent. Vi har et mål om å samle inn 50 prosent av småapparatene innen utgangen av 2006, sier Løken. Miljøskadelige stoffer Småapparatene inneholder flere miljøskadelige stoffer som kadmium, bly og flammehemmende midler. - Dette er stoffer som lett vil lekke ut i naturen dersom det kastes i det vanlige husholdningssøppelet. Dessuten inneholder produktene verdifulle materialer som kan gjenvinnes, slik at det er viktig å sørge for en miljøriktig håndtering, understreker Hans Løken. EU adopterer vellykket ordning Også EU-landene skal bli flinkere til å samle inn EE-avfall. I mars 2003 vedtok EU-parlamentet et direktiv som pålegger produsenter og importører i Europa å samle inn og miljøsanere kasserte EE-produkter på tilsvarende måte som gjøres i El-retur. - Det er klart vi er litt smigret over at EU velger en ordning som er en blåkopi av vår, sier Hans Løken. Nylig deltok han på en større konferanse i Hellas, der temaet blant annet var de norske returordningene for miljøfarlig avfall. Målet for de europeiske landene er å samle inn og sanere 4 kilo EE-avfall pr. innbygger. Til sammenlikning leverte norske forbrukere 11,7 kilo EE-avfall i 2003, og ligger dermed på verdenstoppen i miljøriktig sanering av denne typen avfall. _________________________________________________________________________ For mer informasjon, vennligst kontakt: Hans Løken, adm.dir. Elektronikkretur AS, tlf 23 06 07 40, mob 951 09 636 Helge Åmotsbakken, adm.dir. Hvitevareretur AS, tlf 23 06 07 50, mob 950 23 005 Om El-retur El-retur er et retursamarbeid mellom Elektronikkretur AS og Hvitevareretur AS for informasjon, innsamling og behandling av kasserte elektriske og elektroniske produkter fra hele Norge. Bakgrunnen for ordningen er EE-forskriften som pålegger produsenter og importører i Norge ansvar for å ta miljøriktig hånd om kasserte produkter samt utnytte ressursene i disse. Se www.elretur.no for ytterligere informasjon. ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/02/20040702BIT20500/bild.html Bilde

Abonner

Dokumenter og linker