Verdensleder på gjenvinning av kjøleskap og frysere

Verdensleder på gjenvinning av kjøleskap og frysere Siden 1. juli 1997 har Norge hatt en forskrift hvor kommunene i Norge er ansvarlige for at KFK-gass fra gamle kjøleskap og frysere skal til miljøriktig gjenvinning. I 2002 inngikk Elretur, det landsdekkende retursystemet for kasserte elektriske og elektroniske produkter, et samarbeid med kommunene for håndtering av kjøleskap og frysere. Dette samarbeidet har resultert i at Norge har blitt verdensleder på gjenvinningen av den miljøfarlige KFK-gassen fra kjøleskap og frysere, sier markeds- og informasjonssjef Thor Christian Wiik Svendsen i Elretur. De fleste kommuner og interkommunale selskaper har inngått avtaler med Elretur om innsamling og gjenvinning av utrangerte kjøleskap og frysere, samt annet elektrisk og elektronisk avfall. Ved utgangen av 2004 var nærmere 75 % av hele det norske kommunale markedet tilsluttet oss. Det betyr at vi er ansvarlige for miljøriktig gjenvinning av mesteparten av de totalt 13.200 tonn eller om lag 220.000 gamle kjøleskap og frysere som kasseres årlig i landet, opplyser Wiik Svendsen En tredel av CO2 utslippene på Kårstø Vi har hele tiden satt miljøet i høysete. Det vil si at KFK-gassene (Klor Fluor Karbon) som både er skadelige for ozonlaget, samt at de har høy drivhuseffekt, ikke skal komme på avveie og dermed skade vårt felles miljø. Selv om det koster litt mer har vi som landsdekkende returselskap valgt å være på den sikre siden, hva angår teknologi. Vi krever at den beste teknologi skal benyttes for gjenvinning av kjøleskap og frysere. Slikt sett har det vært uaktuelt å benytte seg av den gammeldagse og billigere ”barkespade” metoden, som ikke holdt mål miljømessig sett. Det er videre ganske interessant å registrere at de 67 tonn med KFK-gasser som vi tappet fra gamle kjøleskap og frysere i 2004, tilsvarer utslipp av hele 349.000 tonn CO2, og utgjør en tredel av forventede årlige CO2 utslippene fra det planlagte gasskraftverket på Kårstø. Selv om dette ikke kan medtas i det offisielle klimaregnskapet er dette vesentlige mengder, sier Wiik Svendsen. 62% økning i gjenvinningsgrad Elretur har i 2004 behandlet kjøleskap og frysere ved tre anlegg, henholdsvis WEE Recycling i Sør-Trøndelag, Svensk Freonåtervinning, som har et mobilt anlegg i Larvik, og Stena Miljø i Oslo, men som nå har flyttet denne driften til i Halmstad i Sverige. Dette resulterte i gjenvinning av 402 gram KFK per kuldemøbel i 2004 mot 249 gram i 2002, og er en økning i gjenvinningsgrad på 62%. - Dette er et resultat at vi konsekvent har valgt operatører med høy miljøfokus for å gjenvinne kjøleskap og frysere i våre eksisterende kontrakter, forklarer Wiik Svendsen Verdensleder Elretur har benyttet seg av det anerkjente ”RAL Quality Assurance Association” for å kvalitetssikre de norske anleggene, og sørge for at de blir enda bedre. Faktisk er Norge kanskje det første landet som har kjørt en slik test på landsbasis. Dokumentasjon fra denne testen, samt de mengder som vi fysisk har gjenvunnet, gjør oss til verdensleder på dette området, forteller Wiik Svendsen. All KFK som blir gjenvunnet blir sendt til Stiftelsen Returgass i Hokksund for analyser før det blir sendt til Kjøpsvik for destruksjon i sementproduksjon, avslutter han. Vi må bli flinkere på retur av småapparater Selv om vi er i verdenseliten på gjenvinning av KFK og enkelte andre delområder, har vi en jobb å gjøre på retur av små elektriske apparater som mobiltelefoner, kaffetraktere og støvsugere. Kun 49% av dette ble samlet inn i 2004. Det vil si 51% ligger og strør i garasjen, på loftet, i roteskuffen eller i verste fall havner i søppelbøtta utenfor huset. Her er det mulighet for å gjøre en liten miljøinnsats i sommer og levere dette til nærmeste butikk som selger samme type vare, eller til den kommunale gjenbruksstasjonen, og det er helt gratis, avslutter Wiik Svendsen. ________________________________________________________________________ For mer informasjon, vennligst kontakt: Markeds- og informasjonssjef Thor Christian Wiik Svendsen, Elretur AS, tlf: 957 45 325 ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/ImageArchive/Image.aspx?image_id=5031&lang=NO Tapping oljekjøleskap

Multimedia

Multimedia