ElektroVakuums ledelse forsterkes og ny konsernledelse tiltrer fra 1/1 2006.

Styret i ElektroVakuum AS har besluttet å gjennomføre flere forandringer i selskapets ledelse. Forandringene berører både moderselskapet i Norge og datterselskapene i Sverige og Danmark. Kjetil Gjerdalen tiltrer stillingen som Administrerende Direktør i moderselskapet i Norge og i konsernet. Stefan Billerstam tiltrer som Salgsdirektør for hele konsernet med ansvar for salgs, markeds, eksport og logistikkaktiviteter. Han sitter i tillegg som Daglig Leder for datterselskapene i Sverige og Danmark. Kjetil Gjerdalen kommer senest fra Luxo og Stefan Billerstam fra stillingen som Daglig Leder for ElektroVakuum i Sverige og Danmark. Organisasjonsendringene har som mål å forsterke markedsføringen først og fremst i Skandinavia gjennom bedret koordinering av aktivitetene. Ulike enheter i hele organisasjonen kommer til å bli omstrukturert og ansvarsområdene vil bli omdefinert i alle ledd. Markedsaktivitetene kommer til å bli mer effektivt samkjørt over landegrensene. Bakgrunnen for omstruktureringen er den store veksten som ElektroVakuum har opplevd i de siste årene. Omsetningen i konsernet har økt med 20 % fra 2004 til 2005 og forventes å øke ytterligere i 2006. ElektroVakuum sin ledende posisjon stiller økende krav til organisasjonens effektivitet, fleksibilitet og samordning over landegrensene – ikke minst på grunn av det faktum at flere av selskapets større kunder er representert i både Sverige, Norge og Danmark.

Abonner

Dokumenter og linker