EOC LIMITED NOTERES PÅ OSLO BØRS

Børsstyret vedtok å ta aksjene i EOC Limited opp
til notering på Oslo Børs.

Det gis dispensasjon fra kravet om at selskapet
skal ha bestått i minst tre år, jf børsforskriften
§ 2-1. Dispensasjon er gitt fordi virksomheten har
bestått, men i andre juridiske enheter.

Det forutsettes at selskapet før første
noteringsdag oppfyller kravet til antall
børsposteiere slik det fremgår av Opptaksreglene
pkt. 2.4.2, har minst 25 prosent av aksjene som
søkes notert spredt blant allmennheten, jf
børsforskriften § 2-1 og offentliggjør godkjent
prospekt. I tillegg forutsettes det at selskapet
før første noteringsdag har et styre som er
sammensatt i samsvar med Norsk anbefaling for
eierstyring og selskapsledelse og inngår
kursnoteringsavtale for primærnoterte selskaper.

Dersom kravet til spredning og antall
børsposteiere ikke er oppfylt tas selskapet opp
til notering på Oslo Axess forutsatt at øvrige
vilkår er oppfylt.

Børsdirektøren har fullmakt til å avgjøre notering
på Oslo Børs eller Oslo Axess samt fastsette
første noteringsdag, senest 26. oktober 2007.

Om oss

EOC is the leading owner and operator of floating production, storage and offloading (”FPSO”) and offshore construction services contractor based in Asia. We add value throughout the life cycle of oil and gas production, from exploration, through facility development, production, operations, maintenance and abandonment. We operate throughout Australasia and the Middle East in 4 focused business segments, namely: • Floating production storage and offloading systems• Pipe lay, heavy lift, transportation and installation• Accommodation barges and marine support services• Engineering and project management of turret mooring systems, heavy lift, transport and installation. The unique integration of engineering, offshore construction, operation of FPSOs and marine support vessels differentiates EOC from its competitors. By offering synergies and cost savings through the life of the field development, EOC is able to competitively position itself as an integrated solutions provider for the offshore energy sector. Incorporated in February 2007, EOC is a spin off from Ezra Holdings Limited, the leading Singapore based Anchor Handling, Towing and Supply vessel operator in Asia Pacific. EOC is headquartered in Singapore and has a healthy backlog of long term contracts with multinationals, national oil companies and independent operators. Currently, the Group is the owner of three heavy lift construction and accommodation units (one with pipe laying capability) that are currently in commercial operation. The Group also has a tanker under conversion into a FPSO for a South East Asian national oil company, which is expected to be in commercial operation in July 2008.

Abonner