To prosent av verdens CO2 utslipp skyldes IT industrien. Til sammenligning er dette like mye som den globale flyflåten slipper ut.

VELKOMMEN TIL EMENTOR COMMUNITY 2008 – goitgreen

Tirsdag 21. oktober kl. 11.00 har du muligheten til å høre om hvordan vi kan redusere CO2 utslippene vi forårsaker hver dag, gjennom grønn bruk av IT.

Da starter Ementor sin Norgesturné med Community 2008 hvor grønn IT er i hovedfokus. Turneen besøker ni norske byer, fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Her vil sentrale aktører i bransjen fortelle om konkrete tiltak for hvordan miljøvennlig IT kan redusere selskapers CO2 utslipp betraktelig.

- Som Norges største IT-selskap ønsker vi å ta ansvar for miljøet. Det gjør vi ved å tilby konseptet goitgreen hvor fokuset er å redusere noen av skadevirkningene IT har på miljøet gjennom blant annet å benytte produkter som bruker mindre energi og resirkulere IT-avfall, sier Steinar Sønsteby, Adm.dir i Ementor Norge AS.

Tid og sted: Tirsdag 21. oktober kl. 11.00 på Chateau Neuf, Slemdalsveien 11 - Oslo.

Ementors kvartalstall for 3. kvartal vil bli lagt frem kl. 08.00, samme dag og sted.
Sentrale representanter fra Ementor ASA og Ementor Norge AS vil være tilgjengelig for spørsmål etter kvartalspresentasjonen og frem til Community ´08 starter kl. 11.00.

Pressen er velkommen til å delta!
Meld gjerne i fra om du ønsker å delta på e-post til siri@coxit.no, eller på telefonnummer 976 87 801

For nærmere informasjon se vedlagt brosjyre og program.

Mer informasjon er tilgjengelig på:
www.goitgreen.com / www.goitloop.com / www.ementor.no/community08

For ytterligere informasjon eller kommentarer, kontakt:
Steinar Sønsteby, Adm.dir Ementor Norge AS, telefon 930 55 655
Dag Fodstad, Markeds- og Partnerdirektør, telefon 928 52 000

Multimedia

Multimedia