VELKOMMEN TIL EMENTOR COMMUNITY 2008 – goitgreen - i dag

To prosent av verdens CO2 utslipp skyldes IT industrien. Til sammenligning er dette like mye som den globale flyflåten slipper ut.

I dag kl. 11.00 har du muligheten til å høre om hvordan vi kan redusere CO2 utslippene vi forårsaker hver dag, gjennom grønn bruk av IT.

Da starter Ementor sin Norgesturné med Community 2008 hvor grønn IT er i hovedfokus. Turneen besøker ni norske byer, fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Her vil sentrale aktører i bransjen fortelle om konkrete tiltak for hvordan miljøvennlig IT kan redusere selskapers CO2 utslipp betraktelig.


- Som Norges største IT-selskap ønsker vi å ta ansvar for miljøet. Det gjør vi ved å tilby konseptet goitgreen hvor fokuset er å redusere noen av skadevirkningene IT har på miljøet gjennom blant annet å benytte produkter som bruker mindre energi og resirkulere IT-avfall, sier Steinar Sønsteby, Adm.dir i Ementor Norge AS.


Tid og sted: Chateau Neuf, tirsdag 21. oktober kl. 11.00


Ementors kvartalstall for 3. kvartal vil bli lagt frem kl. 08.00 i dag, også på Chateau Neuf.
Sentrale representanter fra Ementor ASA og Ementor Norge AS vil være tilgjengelig for spørsmål etter kvartalspresentasjonen og frem til Community ´08 starter kl. 11.00

Pressen er velkommen til å delta!
Meld gjerne i fra om du ønsker å delta på telefonnummer 976 87 801


For nærmere informasjon se vedlagt brosjyre og program

Mer informasjon er tilgjengelig på
www.goitgreen.com / www.goitloop.com / www.ementor.no/community08


For ytterligere informasjon eller kommentarer, kontakt:

Steinar Sønsteby, Adm.dir Ementor Norge AS, telefon 930 55 655
Dag Fodstad, Markeds- og Partnerdirektør, telefon 928 52 000