Enaco organiserer seg for å møte ”paradigmeskiftet” innenfor nordiske Data Centers

Vår bruk av primært smarttelefoner har ført til at behovet for datalagringskapasitet har økt dramatisk, og mye tyder på at det er en trend som kommer til å fortsette. Markedet vurderer at etterspørselen etter lagringskapasitet kommer til å fordoble seg hver 18. måned.

Nordens klimaforutsetninger, energitilgang og politiske og geografiske stabilitet har fått flere større internasjonale aktører innenfor Data Centers til å søke seg til Norden. I takt med det økende behovet for datalagring øker også kravene til mer kostnadseffektive og sikre Data Centers. Dette har ført til både energieffektiviseringer og en ny måte å bruke teknikken og bygningene på.

For å møte og lede denne positive utviklingen forsterker og samler Enaco sin brede kompetanse i en nordisk prosjektorganisasjon. Enaco Nordic skal være ansvarlig for både koordineringen og prosjektledelsen av de større og mer komplekse oppdragene. Den nye organisasjonen gir selskapet større fleksibilitet og kompetanse til å håndtere oppdrag i flere land.

- Vi vil kunne samordne ressurser og kompetanse rundt våre kunder i Norden raskere og mer effektivt i fremtiden, sier Tom Ekevall Larsen, konsernsjef Encon Group og VD for Enaco. På denne måten kan vi tilby enda høyere servicenivå og spisskompetanse der den trengs mest, og i forhold til prosjektets kompleksitet.

Ansvarlig for Enaco Nordic blir Magnus Angermund, Vice President, Head of Nordic Sales and Marketing.

- Dette gir kunden økt trygghet ved at vi får fullstendig oversikt og kontroll over våre nordiske prosjekter, sier Magnus Angermund. Det innebærer også at vi kan optimere ressursene og planlegge oppdragene mer kostnadseffektivt for kundene. Våre kunder får på denne måten tilgang til vår samlede kompetanse ved at vi oppretter et dedikert prosjektteam for hvert større oppdrag ut fra det spesifikke behovsbildet.

Som et ledd i den nordiske satsingen innenfor Enaco er det rekruttert flere tunge ledere, blant annet innenfor teknikk og design, samt kvalifisert prosjektledelse. Jonny Broberg er utnevnt til nordisk teknikk- og designsjef. Med sin brede bakgrunn vil han ytterligere øke Enacos kompetanse, og ansvarsområdet hans omfatter også Service. Jonny begynte i Enaco i februar i år og kom til oss fra Johnson Controls.

Toni Hultberg er utnevnt til Prosjektsjef Norden. Toni begynte i Enaco i april 2012 og kom fra Skanska hvor han var prosjektsjef med stasjonering i Göteborg. Med Toni blir Enaco både bredere og bedre rustet til prosjektledelse av morgendagens Data Centers.

Enaco har de siste årene gjennomført et større endringsarbeid for bedre å kunne møte dette paradigmeskiftet innenfor Data Centers. Med sin brede og dype kompetanse er Enaco nå klar til å møte og lede fremtiden innenfor Data Centers i Norden.

Enaco Nordic startet opp i april og kommer til å ha base i Stockholm og har hele Norden som arbeidsfelt.

---------------------------------

For mer informasjon, kontakt
Tom Ekevall Larsen, Konsernsjef og VD i Enaco AB (hovedkontoret i Sverige)
Tlf. +46 514 84 600
Mobil +46 761 35 21 25
e-post tom.ekevall@enaco.se

Om Enaco
Enaco designer, konstruerer, prosjektleder og server sikre og avanserte datasentre og andre typer kommunikasjonsrom. Med fokus på grønn, bærekraftig og energieffektiv teknikk. Selskapet ble grunnlagt i 1977 og har i dag kontorer i Stockholm, Malmö, Göteborg, København og Oslo.

Om Encon Group
Encon Group AB, som Enaco er en del av, er et ledende selskap innenfor Energy Control Management, ECM. Gruppen har, i tillegg til spisskompetanse innen Data Centers, også kompetanse innenfor El, Ventilasjon, Kulde, VS og Styring og regulering. Gruppen har nærmere 200 ansatte i Sverige, Norge og Danmark. Encon Group AB eies 100 prosent av Mannerheim Industrier AB, MIAB. I MIAB ligger fokus primært på utvikling av selskaper innenfor energi og teknikk samt på styrings- og målesystemer.