3 millioner kroner til Møller BilEiendoms energieffektivisering

Enova støtter Møller BilEiendom (MBE) i et energieffektiviseringsprosjekt som omfatter 55 eiendommer på til sammen 240.000 m2. Støtten på 3 millioner kroner vil bidra til et redusert utslipp av CO2 på 189 tonn per år. - Bilbransjen har blitt stadig mer opptatt av CO2-utslipp fra biler. Det er fint å se at det også gjøres en innsats innen egne bygg, sier seniorrådgiver Jan Peter Amundal i Enova, som oppfordrer andre i bilbransjen til å sette i gang lignende prosjekter.

Gjennom en enkelt studie av energiforbruket for 2007 og 2008 fikk MBE avdekket potensialet for besparelser i bygningene som eies og leies av Møller-selskapene. Det ble besluttet å samle de forskjellige tiltakene i et stort prosjekt i regi av MBE på vegne av hele konsernet. Prosjektet er ikke bare forankret i konsernledelsen, men også i ledelsen hos den enkelte forhandler. - At Enova bidrar med støtte og som en kvalitetsreferanse for prosjektet, er spesielt viktig for at forhandlerne våre skal bli trygge på prosjektet, forteller eiendomsutvikler Marius Andresen i MBE, som understreker at prosjektet vil gi dobbel effekt, både som et ledd i MøllerGruppens miljøstrategi og som kostnadseffektivisering. Både myke og harde tiltak MBE har planer for å nå energimålet på 7,5 GWh/år gjennom det de kaller myke og harde tiltak. De myke tiltakene er holdningsskapende og organisatoriske tiltak. De harde tiltakene er tekniske tiltak som energioppfølgingssystem (EOS), SD-anlegg, automatikk for styring av lys/varme/kjøling/ventilasjon, utskiftning av vinduer/porter, mv. Prosjektet vil bli ferdig innen utgangen av 2012.

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass