5,4 millioner til utvikling av billigere og sikrere vindmøller

Enova har gitt 5,4 millioner i støtte til et demonstrasjonsprosjekt som kan gjøre vindmøller betydelig billigere, enklere og mer driftsikre.

- Prosjektet er et viktig bidrag til kostnadsreduksjon for vindkraftutbygging og kan bidra til å utvikle markedet for fornybar kraftproduksjon i Norge på lang sikt, sier Kjell Olav Skjølsvik som er områdeleder for Ny Teknologi i Enova.

Enova har tildelt støtten til selskapet Chapdrive AS som springer ut fra det teknologiske forskningsmiljøet ved NTNU i Trondheim. De skal bygge et demonstrasjonsprosjekt for hydraulisk kraftoverføring i vindturbiner. Chapdrive erstatter dagens mekaniske girbokser slik at generatoren flyttes ned til vindmøllens fundament.

- Dette bidrar til betydelig vektreduksjon for tårnet og nancellekonstruksjonen, og skal også bidra til billigere, enklere og mer driftssikre vindmøller, sier Åsmund Furuseth som er daglig leder i selskapet.

Chapdrive eies av grunderne, Nortzone Ventures, Hafslund Ventures, StatoilHydro Venture og NTNU Technology Transfer.

Løsningen skal teste ut i fullskala gjennom selskapet VIVA AS på Valsneset i Midt-Norge.

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass