5000 skoleelever fylte torget i Stavanger med energi!

Med stadig flere små neser og kinn merket av den kraftfulle solenergien ble den femte ”Vennergidagen” arrangert på torget i Stavanger i går. Og det er fornybar energi ikke bare fra solen, men også vind, vann og bio det dreier seg om når Enova formidler kunnskap og motivasjon til barn og unge. – Fokus på grunnleggende kunnskap om energi og klima er bærende for vår satsing på barn og unge sier den nye Enovasjefen Nils Kristian Nakstad.

Det er bevegelsen Regnmakerne, som Enova satte i gang for fem år siden, som samlet barn fra skolene i Stavanger og omegn i går. Ikke bare arrangeres en årlig ”Vennergidag”, Regnmakerne har også egne nettsider, de samarbeider med NRK om TV innslag og ”Energikampen”, det er utgitt bøker, laget egne sanger og danser – alt for å motivere og inspirere barn og unge til å søke kunnskap om betydningen av satsing på fornybar energi og smartere energibruk.
- Det er dere som er fremtiden, sa statsråd Åslaug Haga da hun besøkte Vennergidagen i går. – Alle må være med å ta ansvar for at vi kan skape en utvikling der kloden vår blir sunn og god å bo på også i fremtiden, sa olje- og energiministeren til de entusiastiske ungene. Stavangerordfører Leif Johan Sevland oppfordret hver eneste skole til å bli en Regnmakerskole – en skole som måler energibruken, og i praksis prøver å bli mer energieffektiv.
Vennergidagen er tidligere arrangert i Oslo, Trondheim, Bergen og Kristiansand. Neste år står Fredrikstad for tur.Se også www.regnmakerne.no

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Abonner

Multimedia

Multimedia