7,25 millioner kroner til strømsparing på T-banen

Enova gir 7 250 000 kroner i støtte til Kollektivtransportproduksjon AS sitt prosjekt for å redusere strømbruken ved to av linjene til T-banen i Oslo. - Vi er stolte over å kunne bidra til å gjøre den største aktøren innen kollektivtransport i Norge enda mer klimavennlig, sier seniorrådgiver Frode Olav Gjerstad i Enova.

Prosjektet inkluderer legging av aluminiumskinner for strøm på strekningen Åsjordet til Kolsås (23 km) og Majorstuen til Frognerseteren (22,7 km). I tillegg vil det innføres lysstyring og værprognosestyring av varmekabler på stasjonsområder. Værprognosestyring vil også benyttes for sporvekslere som dermed varmes automatisk på bakgrunn av data fra meteorologisk institutt. Det er første gang et system med værprognosestyring settes i ordinær drift i Norge, men omfattende testing har vist at systemet er robust og gir en betydelig strømsparing for T-banedriften.

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Abonner