Blant de første i Europa med sykehus til passivhusnivå: Kunnskapssenteret ved St. Olavs Hospital får 6 millioner fra Enova

- Helsebygg Midt-Norge og entreprenørmiljøet i Trondheim har høye ambisjoner og vi er glad for å kunne tildele støtte til realisering av bygget, sier adm. dir. Nils Kristian Nakstad i Enova. - Skal vi klare å få til effektivisering som monner, trenger vi noen som går foran og satser. Helsebygg Midt-Norge bidrar med dette til utvikling av nye løsninger med bruk av kjent teknologi, sier Nakstad.

Kunnskapssenteret utgjør siste senterutbygging ved St. Olavs hospital, bestående av 6 900 m² sykehusareal og 10 300 m² høgskole/universitets areal. Kunnskapssenteret er først ute med passivhusnivå i Norge, både for sykehus- og høgskole/universitetsdelen. Ambisjonen om passivhus i sykehusdelen står i fremste rekke også i europeisk sammenheng.

– Så vidt jeg vet finnes det ikke maken til energigjerrig sykehusbygg. Vi driver et foregangsprosjekt som vil gi robuste, besparende og brukervennlige energiløsninger, sier utbyggingssjef Lars Abrahamsen i Helsebygg Midt-Norge.

Trondheim og Norge får med dette et signalbygg med passivhusnivå.
- Enova er opptatt av fremtidens energigjerrige bygg, og er glad for at Trondheimsmiljøet viser vei, sier Nakstad. - Gjennom dette prosjektet går det offentlige foran, og viser at det er fullt mulig å bygge til passivhusnivå innen økonomiske og teknologiske forsvarlige rammer.
Enova bidrar med både ekspertise og det økonomisk tilskuddet som skal til for å få prosjektene lønnsomme, avslutter Nakstad.

Trondheim 10. januar 2011

Kontaktpersoner:
Direktør Energibruk Audhild Kvam, Enova, tel. 951 37 086
Senior kommunikasjonsrådgiver Evy Aspheim, Enova, tel 406 09 502
Utbyggingssjef Lars Abrahamsen, Helsebygg Midt-Norge, tel. 951 42 724

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Abonner

Dokumenter og linker