-Bygger verdens mest energivennlige hotell med støtte fra Enova

I dag starter byggingen av et helt spesielt hotell Trondheim. Ved hjelp av hypermoderne teknologiske løsninger skal høyhotellet på Lerkendal bli verdens mest energieffektive.  

75 meter høyt, 20 etasjer - og verdens mest energieffektive. Det skapes historie når byggingen av høyhotellet på Lerkendal i dag går i gang. Hotellet skal bruke mindre enn en firedel av energikravene til hoteller i trondheimsklima.

- Kombinasjonen av ekstremt lavt energibehov og et unikt samspill mellom nytenkende løsninger, gjør at dette hotellet kommer til å stille i en helt egen klasse. Enova vil støtte de aktørene som går foran, og dette hotellet er et prakteksempel på nettopp det, sier Rune Holmen i Enova. Enova har støttet prosjektet med 14 millioner kroner.

Tenker nytt

Hovedmålsettingen er at hotellets beregnede leverte energi skal være lavere enn 50 kWh per kvadratmeter, noe som er under en fjerdedel av dagens energikrav til hoteller.

For å nå de høye de høye ambisjonene må bygget i tillegg produsere en del energi til eget bruk. For å dekke halvparten av energibehovet til tappevann, skal man bruke solfangere for å varme opp vann.

- Vi har vært nødt til å tenke helt nytt for å nå målene. Det innebærer noen originale løsninger både når det kommer til teknikk og selve driften. For eksempel kan vi innføre bonussystem som premierer gjestene som bruker lite energi under sitt opphold, sier Arthur Buchardt, daglig leder i Lerkendal Invest AS.

Heisene i hotellet skal være tilkoblet en dynamo som lades når heisene går nedover.

Hotellet skal også deles opp i soner der romoppvarming, ventilasjon og belysning styres via hotellets booking-system. På denne måten unngår man at det brukes energi i deler av hotellet som ikke er i bruk. Ved booking må gjester installeres per halve etasje, og fortrinnsvis nedenfra og oppover. Det vil si at du ikke bare kan klemme til med noen ekstra lapper for å få suite i toppetasjen.

Entreprenøren HENT AS leder utviklingen og byggingen av prosjektet, og marked- og utviklingsdirektør Knut Alstad gleder seg til å ta fatt på utbyggingen.

–Etter ca 2 års utvikling ser vi fram til å bygge et av de mest markante prosjektene i moderne tid i Trondheim. Hotellet vil komme som en viktig milepæl i utviklingen av energiriktig bygging - og setter standarden for tiden som kommer, sier Alstad.

Den dunkle hygge

Satsingen innebærer flere merkbare endringer for godt vante hotellgjester. For eksempel vil det ikke være kjøleskap i minibaren eller varmekabler på badet. Det blir installert sparedusjer med tidsstyring, og solavskjerming du som gjest ikke kan overstyre.

- Alle lyskilder optimaliseres i forhold til energibruk, og lysnivået blir lavere enn normalt på områder uten spesielle behov, sier Buchardt.

Byggeieren er imidlertid ikke redd for at gjestene skal få mørke tanker om hotellet av den grunn.

- Vi er sikre på at folk er villige til å bo litt annerledes i verdens mest energivennlige hotell. Selv om hvem som helst vil trives godt hos oss, er også dette hotellet spesielt for de som vil se fremtidens løsninger på nært hold, sier Buchardt.


Om Enova

Enova skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge gjennom finansiering og rådgivning. Vårt oppdrag er å skape varige endringer i tilbud og etterspørsel etter effektive og fornybare energiløsninger. Vi samarbeider tett med markedsaktører i privat næringsliv og offentlig virksomhet for å redusere bruken av energi og øke produksjonen fra fornybare energikilder. Vi vil inspirere til å gjøre det enklere å velge fremtidsrettede energiløsninger for både private og profesjonelle aktører

Trondheim 12. juni 2012

Kontaktpersoner Enova:

Områdeleder Ny Teknologi, Rune Holmen, tel. 926 40 927

Områdeleder Næringsbygg, Christian Hemmingsen, tel. 908 26 989

Senior kommunikasjonsrådgiver Evy Aspheim, tel. 406 09 502

Kontaktperson i HENT:

Marked- og utviklingsdirektør Knut Alstad, tel. 971 69 169

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass