Bytter ut olje med flis fra Moelven

Trysil fjernvarme kvitter seg med oljefyr til fordel for energieffektiv bioenergi. Enova roser prosjektet, og bidrar med en støtte på 6, 5 millioner kroner. 

Et samarbeidsprosjekt mellom Trysil Fjernvarme og Moelven Trysil skal gjøre Trysil grønnere. Trysil Fjernvarme utvider og investerer i ny biokjel hos Moelven Trysil.

- Trysil Fjernvarme sikrer fortsatt grønn energi både til eget fjernvarmenett og til sin store industrikunde. Dette er rett og slett et godt eksempel på et lokalt samarbeidsprosjekt som skaper vinnere på begge sider av bordet, sier seniorrådgiver Boy Kåre Kristoffersen i Enova.

Vil ligge lengst fremme

I samarbeidsprosjektet vil Moelven stå for brensel, mens Trysil fjernvarme skal drive anlegget som produserer varmen.

-Trysil var det første stedet i landet med bio-basert produksjon av fjernvarme. Dette både inspirerer og forplikter, og målet er å ligge aller lengst fremme på prosentvis utnyttelse av grønn energi, sier Erik Lund, daglig leder i Trysil Fjernvarme.

Biobrenselkjelen er dimensjonert for bruk av rå sagflis og spon. På denne måten vil Trysil Fjernvarme nyttiggjøre seg den gode tilgangen på sagspon og flis fra Moelven Trysil sitt anlegg.

- I tillegg til økonomisk vinning for oss, er det miljømessig gunstig at vi bruker opp restproduktene fra treforedlingsindustrien lokalt. Dette fordi vi ligger nært og man dermed sparer miljøet for transporten som kreves ved et eksternt salg, sier Lund.

Flere utvidelser

Med den nye satsingen vil Trysil Fjernvarme møte den store etterspørselen etter varme. Siden 2007 har selskapet økt sin leveranse fra 28 GWh til 41 GWh. For de kommende årene planlegges det en utvidelser av leveranser opp mot 50 GWh.

- Fjernvarmen som er basert på bio-brensel letter også arbeidet for de bedrifter som ønsker å bli sertifisert som miljøfyrtårn. De største nye utbyggingene som får nytte av den nye kjelen er Trysil videregående skole og det 30 000 kvadratmeter store Radisson Blu Hotell i Trysilfjellet, sier Lund.

For mer informasjon, kontakt:

Seniorrådgiver i Enova, Boy Kåre Kristoffersen. Telefon: 915 98 913,

e-post: boy.kaare.kristoffersen@enova.no.

Daglig leder Trysil Fjernvarme AS, Erik Lund. Telefon: 952 49 174,

e-post: erik.lund@eidsivaenergi.no

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Abonner