Energieffektivt nytt Vitensenter i Østfold – reduserer energiforbruket med 40%

Det Nye Vitensenteret på Grålum i Østfold blir blant Norges mest energieffektive bygg. Etter 3 millioner kroner i tilskudd fra Enova bygges senteret nå etter en såkalt passivbygg - standard. - Dette innebærer at bygget kommer til å bruke så lite energi som mulig, og vårt bygg blir derved et forbilde for ny, fremtidsrettet miljøvennlig byggeskikk, sier styreleder Osmund Ueland i Science Center Østfold Eiendom AS, som er eier av bygget.  

Passivhus, eller passivbygg er bygg som oppføres med betydelig lavere energibruk enn det som har vært vanlig. Energibehovet reduseres gjennom passive tiltak, som ekstra varmeisolasjon, ekstra god tetthet og varmegjenvinning. - I det nye Vitensenteret skal i tillegg både lokal vindkraft og solenergi brukes for å gjøre bygget så energivennlig som mulig, sier Osmund Ueland.  - Med en fremtidig reduksjon i driftskostnadene til energi på 40% fra de opprinnelige planene blir også tilleggsinvesteringen lønnsom, fremholder Ueland.  

- Passivstandard for norske bygg vil bli sentralt i kravene til energivennlig byggeskikk både i Norge og EU i årene fremover, sier adm.dir i Enova Nils Kristian Nakstad. – Enovas økonomiske støtteordninger til byggsektoren er allerede justert i tråd med dette, og vi vil belønne aktører som Vitensenteret i Østfold; utbyggere som går foran og bokstavelig talt setter ny standard i den viktige byggnæringen, sier Nakstad.  Vitensenteret i Østfold blir et av landets 8 regionale vitensentra, og bygges for å gi barn og unge et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter innen matematikk, naturvitenskap og teknologi hvor de besøkende lærer ved å eksperimentere selv. I et vitensenter kan barn og voksne utforske fenomener knyttet til natur, miljø, helse og teknologi gjennom egen aktivitet og i samarbeid med andre. Vitensenteret i Østfold har valgt energi, miljø og helse i sin formidling. 

For ytterligere opplysninger:

Styreleder Osmund Ueland, Science Center Østfold Eiendom AS, tlf 41 65 60 01

Områdeleder Næringsbygg i Enova Christian Hemmingsen
Tlf.: 908 26 989

Statsforetaket Enova eies av Olje- og energidepartementet og er etablert for å fremme en klimavennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Målet er at det skal bli enklere for husholdninger, næringsliv og offentlige virksomheter å velge enkle, energieffektive og klimavennlige løsninger. For mer informasjon og gratis råd om energiomlegging, se www.enova.no eller ring Enova Svarer på tlf. 800 49 003

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Dokumenter og linker