ENOVA- MILLIONER TIL ENERGISENTRAL PÅ LANGNES

Enova gir 1.8 millioner kroner i støtte til Troms Kraft Varme for bygging av energisentral for bydelene Langnes og Mortensnes i Tromsø kommune. Byggeprosjektet har en total ramme på 5.5 millioner kroner.

Byggingen er planlagt å starte opp i månedsskiftet september- oktober og med en prøvedrift i februar- mars. Energisentralen skal inngå som reservesentral i fjernvarmenettet.Støtten fra Enova skal benyttes til å konvertere Mortensnes skole og Langnes omsorgssenter fra elektrisk oppvarming til vannbåren varme. Olje og el – kjelene på Langnes skole og Mortensnes omsorgssenter skal kobles ut. 300 boliger Tromsø kommune har regulert for at det kan bygges 300 boliger i det aktuelle området, og det er forutsatt at området bygges ut med vannbåren varme. Troms Kraft er Nord- Norges største energikonsern som årlig omsetter 5 TWh fordelt på privat og omsorgsmarkedet. Enova mottar stadig flere søknader fra aktører som vil bytte ut gamle oljekjeler, eller etablere nye varmesentraler, med fornybare energikilder. - Konvertering til fornybar energi er et viktig satsingsområde og finansieringsprogram for Enova. Det er fortsatt midler igjen over dette og andre programmer, og vi ønsker flere søknader, sier rådgiver Trond Bratsberg i Enova SF. For ytterligere informasjon: Senior kommunikasjonsrådgiver Arne Morten L. Johnsen, Enova, telefon 916 85896

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Abonner