Enova har tilbud klare for for fremtidens bygg

Enova har denne sommeren lansert nye byggprogrammer for å intensivere arbeidet med å øke energieffektiviteten i nye og eksisterende bygg. Vi er derfor forberedt på å møte flere av de målsettingene og utfordringene Arnstad-utvalget i dag la fram for kommunalministeren i en ny rapport om energieffektivisering.

- Utvalget har gjort et viktig arbeid, og vi vil gi honnør til utvalget for å ha lagt fram en solid rapport, sier adm.dir. Nils Kristian Nakstad i Enova.

Et av de anbefalte tiltakene i Arnstad-rapporten er å bygge etter en passivhusstandard både ved rehabilitering av eksisterende bygg og oppføring av nye. Enovas nye støtteordninger for byggsektoren er i tråd med dette, og man ser allerede gode resultater.

- I Drammen åpnet nylig Marienlyst skole som det første skolebygg med passivstandard, og vi registrerer flere gode forbildeprosjekter som nå er under planlegging og oppføring over hele landet, sier Nakstad. 

Et annet forhold rapporten peker på er behov for opplæring og kompetanseheving i byggsektoren for å endre praksis.

– Enova har betydelig kompetanse på dette området. Vi samarbeider både med myndighetsaktører og næringen på flere områder for å sikre den kunnskap som er nødvendig for å ta ny byggeskikk i bruk, sier Nakstad.

Enova har for øvrig pekt på at også andre virkemidler enn økonomiske kan være effektive på privatboligområdet.

- Tilskudd alene utløser ikke det store potensialet. Her vil vi påpeke viktigheten av kunnskap om hva som utløser handling i forbrukermarkedet og å se på samvirkning av informasjon, tilgjengelighet på energieffektive løsninger, behov for koordinering mellom boligeier og leverandører - i samspill med tilskudd, sier Nils Kristian Nakstad. 


Ytterligere kontakt:

Nils Kristian Nakstad, adm.dir. Mobil: 906 04 334

Bård Bjerkaker, komm.dir. Mobil: 900 67 007 

Statsforetaket Enova eies av Olje- og energidepartementet og er etablert for å fremme en klimavennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Målet er at det skal bli enklere for husholdninger, næringsliv og offentlige virksomheter å velge enkle, energieffektive og klimavennlige løsninger. For mer informasjon og gratis råd om energiomlegging, se www.enova.no eller ring Enova Svarer på tlf. 800 49 003

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass