ENOVA-MILLIONER SKAL GI GRØNNERE SKOLEBYGG I SØR-TRØNDELAG

Enova gir drøyt 4.3 millioner kroner i støtte til Sør- Trøndelag fylkeskommune til investeringer i vannbåren varme i sju skolebygg i fylket. Arbeidet kan starte i løpet av høsten.

Fylkeskommunen vil gjøre sju videregående skoler grønnere. Deler av byggene ved Frøya videregående skole, Åfjord videregående skole på Fosen, Hitra videregående skole, Orkdal videregående skole, Trondheim Katedralskole, Heimdal videregående skole og Oppdal videregående skole varmes i dag av panelovner.Nå er alt klart til konvertering til fornybare energikilder etter at Enova gir fylkeskommunen støtte over Energifondet. - Fylkeskommunen ønsker å legge om til vannbåren oppvarming. Nå gjenstår bare en politisk behandling før prosjektet kan igangsettes til høsten. Det sier rådgiver Dag Morset i avdelingen for Bygge og eiendomstjenester i Sør- Trøndelag Fylkeskommune. Det største av de sju enkeltstående prosjektene er omleggingen ved Heimdal videregående skole. Her er støtten fra Enova på 1. 275.000 kroner. Det neste største omleggingsprosjektet skal finne sted på Frøya videregående skole hvor Enova gir 637. 500 kroner i støtte. De øvrige skoleprosjektene får følgende støtte fra Enova: Oppdal videregående skole – 612.000 kroner. Orkdal videregående skole – 527.000 kroner. Hitra videregående skole – 493. 000 kroner. Trondheim Katedralskole – 425.000 kroner. Åfjord videregående skole – 374.000 kroner. Energirådgiver Trond Bratsberg i Enova SF sier at skolene og fylkeskommunen er fremtidsrettede ved å legge om til større andel vannbåren oppvarming. For ytterligere opplysninger kontakt: Senior kommunikasjonsrådgiver Arne Morten Lundhaug Johnsen - mobil 916 85896.

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Abonner