Enova setter Norge på kraftig slankekur

Enova SF inviterer til julelys-slukking over hele landet for å markere lanseringen av kampanjen ”Snu Strømmen”, som skal bidra til å redusere det nasjonale strømforbruket.

Startskuddet for kampanjen går ved at juletrelysene i seks norske byer slukkes samtidig, tirsdag 6. Januar kl 12. Mer effektiv energibruk er det viktigste klimatiltaket vi kan gjøre.

De seks byene er Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Tromsø. I Oslo står olje- og energiminister Terje Riis-Johansen i spissen for lanseringen sammen med byens ordfører, Fabian Stang og Enova. I de andre byene vil ordførere og representanter fra Enova lede arrangementene.

I alle byene vil Regnmakerne (www.regnmakerne.no) være med og sette tydelig og fargerikt preg på arrangementene. Regnmakerne er Enovas barne- og ungdomssatsing og består av meget miljøengasjerte og -bevisste skolebarn. Blant annet skal Regnmakerne utnevne ordførerne i de seks byene til ”Klimaborgermester” for å vise støtte til det viktige arbeidet de setter i gang ved å støtte ”Snu Strømmen”.
- Når vi slukker lysene på juletrærne er det primært ment som en symbolsk handling for å sette fokus på et viktig tema. I kampanjen vil vi peke på en rekke relevante områder hvor potensialet for mer effektiv energibruk er betydelig og samtidig vise muligheter for å gjøre tiltak, sier kommunikasjonsansvarlig i Enova, Bård Bjerkaker.

Her skjer markeringene:
Oslo: Universitetsplassen, Karl Johans gate
Bergen: Torgalmenningen
Trondheim: Torvet NB: Starter kl 1300
Stavanger: Domkirkeplassen
Kristiansand: Nedre Torg
Tromsø: Stortorget

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Abonner