Enova svært glad for utvidet ansvar

Enova får gjennom Klimameldingen som er fremlagt i dag et betydelig ansvar i forhold til å oppfylle Regjeringens klimamål for Norge. 

- Vi er svært glade for den tilliten vi blir vist og er klar til å bidra ytterligere til et mer klimavennlig Norge. Gjennom våre første 10 år har vi oppnådd gode resultater og har gjennom flere tusen prosjekter fått god og relevant erfaring med miljøvennlig energiomlegging, sier adm.dir. Nils Kristian Nakstad i Enova.

- Det ligger store oppgaver foran oss med både teknologiutvikling, miljøvennlig omstilling i industrien og redusert energibruk i bygg. Enova ser frem til videre arbeid med detaljene i dette i en tett og god dialog med aktørene i markedet og i et samspill med andre aktører på den offentlige siden, sier Nakstad. 

Trondheim, 25. april, 2012

Kontaktpersoner:

Adm.dir. Nils Kristian Nakstad, tel. 906 04 334

Kommunikasjonsdirektør Bård Bjerkaker, tel. 900 67 007

Senior kommunikasjonsrådgiver Evy Aspheim, tel. 406 09 502

Enova SF

Enova skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vårt oppdrag er å skape varige endringer i tilbud og etterspørsel etter effektive og fornybare energiløsninger.

Vi vil inspirere til å gjøre det enklere å velge fremtidsrettede energiløsninger for både private og profesjonelle aktører.

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Abonner