Enova tildeler 346,5 millioner til Midtfjellet vindkraftverk i Fitjar

Enova har vedtatt å bevilge 346,5 millioner kroner i investeringsstøtte til Midtfjellet Vindkraft i Fitjar kommune i Hordaland. Vindkraftverket skal etter planen produsere om lag 165 GWh. Dette er det fjerde vindkraftprosjektet som får støtte fra Enova i 2010.

- Enova er glad for å kunne støtte ytterligere et vindkraftprosjekt i Norge. Med dette bidrar vi til å styrke det norske vindkraftmarkedet i påvente av et sertifikatmarked, sier adm. direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Enova har med dette bidratt med om lag 1 milliard kroner til nye vindkraftprosjekt i 2010. Vindkraftverkene som har fått støtte i 2010 har en planlagt produksjon på 490 GWh. Totalt har Enova bidratt til utbygging av 2,1 TWh vind i perioden 2001 – 2010.

Vindkraftverk støttet av Enova i 2010:

Prosjekt Søker/selskap Kontraktsfestet GWh Støttebeløp NOK Beliggenhet
Lista vindkraftverk   Norsk Miljø Energi Sør AS 206,6 388 000 000 Farsund kommune i Vest-Agder
Ytre Vikna vindkraftverk   NTE Energi AS 110,1 228 000 000 Vikna kommune i Nord-Trøndelag
Havøygavlen vindkraftverk Statoil ASA 8,2 15 500 000 Måsøy kommune i Finnmark
Midtfjellet vindkraftverk Midtfjellet Vindkraft AS 165,8 346 500 000 Fitjar kommune i Hordaland
SUM:     490,7  978 000 000  Kontaktpersoner:

Kommunikasjonsdirektør Bård Bjerkaker, Enova SF, Tel. 900 67 007

Administrerende direktør Nils Kristian Nakstad, Enova SF, Tel. 906 04 334

Statsforetaket Enova eies av Olje- og energidepartementet og er etablert for å fremme en klimavennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Målet er at det skal bli enklere for husholdninger, næringsliv og offentlige virksomheter å velge enkle, energieffektive og klimavennlige løsninger. For mer informasjon og gratis råd om energiomlegging, se www.enova.no eller ring Enova Svarer på tlf. 800 49 003

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Abonner