Enova vil anbefale produkter

Torsdag presenterte Enova sitt nye satsingsprosjekt overfor husholdningene. Et eget Enova Anbefaler-merke skal hjelpe nordmenn til å velge mer energieffektive produkter

Enova Anbefaler benyttes i første runde på vinduer. Dersom pilotprosjektet blir vellykket vil dette bli en merkeordning som omfatter flere ulike produkter.
- Klimadebatten og høye strømpriser gjør at stadig flere nordmenn ønsker å redusere strømforbruket sitt. Det er mange kommersielle aktører som benytter dette til å markedsføre sine produkter som energi- og miljøvennlige. Hensikten med Enova Anbefaler er å gjøre det lettere for forbrukerne å velge riktig produkt, og at anbefalingen kommer fra en nøytral aktør, sier konstituert administrerende direktør i Enova, Fridtjof Unander. Enova Anbefaler bygger på et frivillig samarbeid med aktørene i bransjen.

I første runde vil Enova Anbefaler bli brukt på vinduer. Vinduer står for 5-10 prosent av boligflaten, men representerer over 40 prosent av varmetapet i boligen.
- Hvert år selges det mer enn 1,2 millioner vinduer i Norge. I dette tallet ligger det et enormt potensial for å spare strøm og miljø. En bolig på 120 kvadratmeter vil eksempelvis spare 7300 kroner i strøm året ved å bytte fra ett-lags vinduer til Enova Anbefaler-vinduer, sier Fridtjof Unander.

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Multimedia

Multimedia