Enovakonferansen 2013 29.-30. januar

Enova venter fullt hus når Enovakonferansen ”Det grønne gullet” arrangeres i Trondheim 29.-30. januar. Med over 600 deltakere blir årets konferanse den største til nå for Enova. Olje- og energiminister Ola Borten Moe åpner konferansen.

Pressen er velkommen til fri deltakelse i konferanseprogrammet. Deltakere fra pressen vil også få anledning til å stille spørsmål til flere av foredragsholderne, blant annet statsråd Ola Borten Moe. Statsråden vil være tilgjengelig for spørsmål etter åpningen av konferansen.

Påmelding skjer til:

Senior kommunikasjonsrådgiver i Enova, Arne Morten L. Johnsen på epost arne.johnsen@enova.no eller mobil 916 85 896 innen torsdag 24. januar kl. 12.00

Vi håper du har mulighet til å delta!

Konferanseprogram og øvrig informasjon finnes på http://enovakonferansen.enova.no/

Om konferansen
I Europa investeres det mer enn noensinne i fornybar kraft og energieffektivisering. Vi ser konturene av en grønn revolusjon som innebærer nye muligheter og økt lønnsomhet med effektive energi- og klimaløsninger.

Med anerkjente internasjonale og nasjonale navn på plakaten skal Det Grønne Gullet inspirere norske bedrifter og investorer til å ta del i utviklingen som nå er i full gang i de europeiske markedene.

Borten Moe åpner konferansen

Konferansen åpnes av Olje-og energiminister Ola Borten Moe. Blant foredragsholderne er Anup Jacob fra Virgin Group, investoren og medstifteren som har investert over 400 millioner dollar i fornybarbransjen, og Jeremy Leggett, mannen bak Storbritannias største solenergiselskap.

Norske foredragsholdere er blant annet NHOs Kristin Skogen Lund og Siri Espedal Kindem, direktør for fornybar energi i Statoil. Konferansier på konferansen er programleder og musiker Haddy N´jie.

– Verdens energibehov representerer mulighetenes marked for innovatører og investorer. Vi skal vise løsningene og mulighetene. Ledende aktører vil fortelle hvordan de utnytter grønne satsninger som en konkurransefordel, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad.

Enova

Enova skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vårt oppdrag er å skape varige endringer i tilbud og etterspørsel etter effektive og fornybare energiløsninger. Vi vil inspirere til å gjøre det enklere å velge fremtidsrettede energiløsninger for både private og profesjonelle aktører.

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass