Enovastøtte reduserer bruk av oljefyring

Ørsta kommune er en av flere kommuner som nå kan glede seg over videre utbygging av fjernvarme. Enova bevilger nye 28 millioner kroner til fjernvarmeprosjekter over hele Norge, noe som for sunnmørskommunen Ørsta innebærer at kommunen om ikke lenge kan fase ut sin siste oljefyr, sier prosjektleder for Ørsta Eldhus Svein Vassbotn. Kraftselskapet Tussa Energi utvider nå fjernvarmenettet i Ørsta.

- 1.3 millioner kroner i støtte fra Enova er avgjørende for at vi kan fortsette utbyggingen av fjernvarme i Ørsta, sier Vassbotn. – Både industribygg, vaskeri, forretningsbygg og barnehage får glede av utbyggingen og bygg som hittil har fyrt med olje kan nå fjerne den forurensende oljefyren helt i tråd med kommunens klimaplan, sier Svein Vassbotn.

- Omlegging til fornybar varmeproduksjon er et viktig innsatsområde for Enova, sier ansvarlig for dette innsatsområdet i Enova, Helle Grønli. Enova har satt av betydelige midler for støtte til enda flere fjernvarmeprosjekter i 2011. – Vi er  glade for at stadig flere fjernvarmeselskap bygger ut sine fjernvarmenett, og at enda flere får tilbud om fornybar varme, sier Grønli. En nylig publisert studie fra konsulentselskapet Xrgia viser at det er store potensialer for fortsatt utbygging av fornybar varme i Norge.

I tillegg til Tussa Energis prosjekt i Ørsta deler Enova nå ut støtte på til sammen vel 27 millioner kroner til Våler Fjernvarme, 6.57 millioner, Trysil Fjernvarme, 1.8 millioner, Thermokraft på Notodden, 3.75 millioner, Stryn Fjernvarme, 2.75 millioner og Statkraft Varme får 12 millioner kroner for utbyggingen Harstad-Hjellholmen-Stangnes.


Mer om Enovas varmeprogram her:
http://naring.enova.no:80/sitepageview.aspx?sitePageID=1137

Ytterligere opplysninger:
Seniorrådgiver Trude Tokle, Enova Tlf.: 992 12 763
Områdeleder Helle Grønli, Enova Tlf.: 474 14 407

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Abonner

Dokumenter og linker