Fikk anerkjent pris for internasjonalt energiprosjekt

Torsdag mottok Enova den anerkjente internasjonale prisen Energy Globe Award for sitt arbeid med Regnmakerne. I Regnmakerprosjektet står barna i fokus. Det gjorde de også gjorde på prisutdelingen da Enova gav prisen videre til dem. 

Enovas internasjonale satsing på Regnmakerne, EU- prosjektet Kids4Future, fikk torsdag prisen for beste Norske energiprosjekt. Siden starten i 2007 har over 40.000 barn vært involvert i prosjektet.

Ga prisen til barna

- Det er en stor ære for oss å motta denne prisen. Vi tror vårt arbeid mot barn med Regnmakerne kan endre hvordan vi tenker rundt miljø og energispørsmål. Derfor er Regnmakerne et satsingsområde for oss. Barns engasjement nå vil bli avgjørende fremover både internasjonalt og her hjemme, sier avdelingsdirektør i Enova, Audhild Kvam.

Under prisutdelingen ved handelsattaché Andreas Stauber i Den Østerrikske Ambassaden – Handelsavdelingen, svarte dermed Enova med å gi prisen videre til regnmakerbarna. Barna var representert ved regnmakerreporterne Sofia Bronx og Marley Flåtrud.

- Vi synes det er kjempegøy at Regnmakerne fikk denne prisen. En Regnmaker er en som tenker på energi og klima, og vil gjøre noe for at det skal bli bedre. Det er en viktig oppgave. Man må ha noen som er der og er obs, sier Sofia og Marley.

Som på film

Sofia og Marley er to av fire sjetteklassinger som er valgt ut til å være Regnmakerreportere under Vennergidagen 31. mai. Vennergidagen er Regnmakernes egen dag som skal bygge kunnskap om energi og klima. I år er arrangementet i Drammen, og regnmakerreporterne skal kartlegge strøm som skal spares. Ingen av jentene har vært inne i en ambassade før, og synes det er spennende at de også får en pris.

- Det er som man ser på film. Folk går pent kledd, og så får man servert god mat og det man vil ha av juice og brus, sier Sofia og Marley.  

Utstyrer barn med kunnskap

Regnmaker-satsingen kom etter at Enova så et omfattende behov for kunnskap om energieffektivisering og fornybar energi blant barn og lærere i den norske grunnskolen. Historien om The Rainmakers har siden 2007 blitt oversatt og eksponert til ni andre land.

- Vi har ønsket å gjøre barna mer bevisste på hvordan de kan være mer energieffektive i sine daglige rutiner – enten de er på skolen eller hjemme. I et langsiktig perspektiv er målet å utstyre barna med nok kunnskap til at de som voksne kan ta de rette energivalgene, sier avdelingsdirektør i Enova, Audhild Kvam.

Enova og Arnold Schwarzenegger

The Energy Globe Award er kjent som en av de mest prestisjefylte prisutdelingene innen miljø og energi. 1175 prosjekter fra 115 land konkurrerer her under ulike kategorier. Blant annet mottok actionhelt og miljøentusiast Arnold Schwarzenegger i fjor prisen Energy Globe Honorary Award for ”Lifetime achievement”.

-Det er de mest spennende prosjektene som får denne prisen. Med Kids4Future har Enova gjort et viktig arbeid på tvers av landegrensene. Ved å engasjere så mange barn, viser Kids4Future hva som er mulig å få til, sier prisutdeler og handelsattache Andreas Stauber.

Handelsattacé Stauber overrakte Enova prisen på vegne av østerrikske Energy Globe Foundation.

Nettverksbygging og dialog med og mellom beslutningstakere er et av formålene til Energy Globe Foundation, og prominente personer som Jose Manuel Barroso, Kofi Annan og Mikhail Gorbatsjov har deltatt på stiftelsens arrangementer.


For mer informasjon:

Rådgiver og Regnmakeransvarlig i Enova, Anne Marie Abelgaard. Telefon: 47452292, e-post: anne.marie.abelgaard@enova.no

Handelsattaché ved Den Østerrikske Ambassaden - Handelsavdelingen, Andreas Stauber. E-post:

oslo@advantageaustria.org

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Multimedia

Multimedia