GK NORGE AS signerer prosjektstøtteavtale med Enova

GK og Enova signerte i dag en prosjektstøtteavtale for energieffektivisering i bygg på 14,5 millioner kroner. Støttebeløpet skal utløse prosjekter innen energieffektivisering for over 250 millioner kroner. Avtalen vil blant annet gjøre at GK vil øke fokuset på klimavennlige tekniske løsninger i møtet med sine kunder.

Målet med avtalen er å redusere energibehovet i nye bygg og i rehabiliteringsprosjekter med 41,5 GWh/år i perioden fra 2007 – 2012. Avtalen vil gjøre det enklere for GKs kunder å få økonomisk støtte til prosjekter for energieffektivisering og omfatter også tiltak innenfor styringssystemer og varmegjenvinningsløsninger i tekniske anlegg.

- Med denne prosjektstøtteavtalen har vi mulighet til å presentere tiltak overfor våre kunder som lettere motiverer til bærekraftige investeringer. GK arbeider aktivt med energieffektivisering, energiøkonomisering og energiomlegging i bygg så denne avtalen er en vinn-vinn situasjon for våre kunder, for GK og for miljøet, sier adm. direktør Jan Kinserdal i GK Norge.

GK jobber med tekniske løsninger i nye og eksisterende bygninger med fokus på inneklima. Selskapet jobber innen fagområdene ventilasjon, kjøling, byggautomasjon, væskebårne anlegg, energi og renromsteknikk. GK er etablert i Norge, Sverige og Danmark, og hadde i 2007 en omsetning på 2 milliarder kroner.

- Tekniske entreprenører, sammen med byggherrene, er de som i størst grad påvirker valg og kvalitet på tekniske installasjoner i næringsbygg. Denne samarbeidsavtalen med GK Norge er derfor et viktig tiltak for å bidra til en mer klimavennlig utvikling i byggsektoren, sier Viseadm. Direktør Fridtjof Unander i Enova.

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Abonner

Multimedia

Multimedia