Gode energiråd fra Enova i sprengkulda!

I sprengkulda merker man fort hvorfor energieffektivisering er smart: Strømregninga kan bli ubehagelig stor hvis man har gjort seg for avhengig av strøm til oppvarming. Hos Enova Svarers gratis rådgivningstelefon 800 49 003 går linjene varme når sprengkulda setter inn. Her er noen gode råd til dem som vil holde varmen, men samtidig holde kostnadene nede.

1 Fyr med alternativ energi dersom du har mulighet

Har du vedovn, pelletskamin eller annen alternativ energi er det spesielt lønnsomt å benytte det fremfor elektrisk varme.

2 Monter tettelister

Dersom vinduene og dørene dine er noen år gamle kan gummilistene ha blitt harde. Resultatet kan bli at det kommer kald trekk inn mellom karm og dør- eller vindusblad. Dette kan du relativt enkelt fikse ved å kjøpe og sette inn tettelister. Hør med et byggevarehus for å finne den typen lister som du trenger.

3 Senk temperaturen i rom som ikke brukes

Å dele inn rom i forskjellige temperatursoner kan redusere energiforbruket som går til oppvarming med 10 – 15 prosent. Det er ikke nødvendig at hele huset skal være like varmt. Det viktigste er da at dørene mellom varme og kalde rom blir utstyrt med tetningslister og at dørene holdes lukket.

4 Bruk varmtvann fornuftig

  • Ikke la vannet renne når du vasker opp eller skyller
  • Vask opp med fulle maskiner
  • Ta dusj i stedet for karbad
  • Bytt til sparedusj hvis du ikke har

5 Senk temperaturen til 20-21 grader i oppholdsrom

Har du det unødvendig varmt inne? Oppvarmingen er den desidert største posten i energiregnskapet. Senker du temperaturen fra 21 til 20 grader reduserer du forbruket til oppvarming med ca. 5 prosent, men har du dårlig helse er det selvsagt viktigere å ha det varmt.

6 Reduser lysbruk

Vær bevisst lysbruken. Slå av lys i rom som ikke er i bruk. Utnytt dagslyset.

7 Reduser bruken at elektrisk utstyr som ikke er strengt tatt nødvendig

Slå elektriske apparater helt av, standbyfunksjonen tar mer strøm enn du tror.


Enova Svarer gir gratis energispareråd på 800 49 003. Besøk www.enova.no for få lese om tips og råd som passer den enkelte bolig; her kan du også starte en nettprat, eller søke om støtte fra Enova.

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Abonner