Huseiere kan spare millioner

Enova SF lanserer en landsomfattende kampanje for å stimulere eiere av boliger bygget på 1960-, 1970- og 1980-tallet til å rehabilitere og etterisolere boligene. Målsettingen er at flere tusen boligeiere skal foreta etterisolering.

– Et godt isolert hus gir lavere strømutgifter og økt komfort, samtidig som det øker verdien på boligen og sparer miljøet, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova. Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen og Nils Kristian Nakstad i Enova markerte starten på isolasjonskampanjen ved å rulle en 40 meter lang rull med isolasjonsmateriale. Statsråden, som er utdannet snekker, kjenner godt forholdene i eldre hus. – Huseierne vil raskt merke at huset er tettere og bedre isolert, og de vil også merke det på lommeboka gjennom lavere strømutgifter. Samtidig sparer vi verdifull energi og bidrar til å redusere klimautslippene, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen. I perioden 1960–1990 ble det bygget om lag 600.000 småboliger her landet – eneboliger, rekkehus og flerfamilieboliger. Disse boligene ble bygget etter en standard hvor det var vanlig å isolere med ti centimeter tykt isolasjonsmateriale. Dagens byggeforskrifter tilsier 25 centimeter isolasjon i yttervegger og 30 centimeter isolasjon på kaldloft. Dette betyr at boligene fra 1960-, 1970- og 1980-tallet er mangelfullt isolert og at mange fyrer for kråka. – Vi er i ferd med å legge bak oss en snørik og kald vinter her i landet. Mange huseiere går kanskje med planer om å rehabilitere sine boliger. All erfaring tilsier at boligeiere bestemmer seg for å rehabilitere boligen nå om våren, men selve jobben utføres først i løpet av sommeren eller høsten, sier Nils Kristian Nakstad i Enova SF. Fra 2020 vurderer Regjeringen å innføre såkalt passivhusstandard på alle nybygg her i landet. Passivhusstandarden stiller strenge miljøkrav til nybyggene. Enova ønsker i mellomtiden å stimulere eiere av boliger fra 1960-, 1970- og 1980-tallet til å rehabilitere boligene til en EA-standard (Enova Anbefaler-standard) – i dette tilfellet en besparelse på 4500 kilowattimer per år per bolig hvor det foretas etterisolering. – Enova har vært svært nøkterne i sine beregninger av energimål ved denne rehabiliteringskampanjen. SINTEF Byggforsk har beregninger som viser et energipotensial på inntil 50 millioner kilowattimer, og selv det er et forsiktig anslag, sier Nils Kristian Nakstad i Enova. Enova håper at isolasjonskampanjen kan stimulere flere tusen huseiere til å foreta rehabilitering. Gevinsten ved å etterisolere boligen er stor, og huseierne vil i løpet av få år tjene inn pengene de har brukt til rehabilitering. I tillegg til reduserte utgifter til oppvarming i årene fremover, vil huseierne umiddelbart merke høyere boligkomfort. En undersøkelse foretatt av Norstat høsten 2008 viste at åtte av ti nordmenn tror at boligen deres er godt nok isolert. 60 prosent av de spurte mente at det finnes et miljøpotensial i egen bolig, men de fleste fokuserte på sparedusj, resirkulering og sparepærer. – Etterisolering av bolig bør generelt utføres av en håndverker. Men enkle og oversiktlige tiltak kan huseieren gjøre selv. Å etterisolere på loftet er noe de aller fleste får til, og dette alene vil gi stor effekt i form av reduserte strømutgifter som huseierne vil merke på lommeboka, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova. BILDETEKST: Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen og administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova SF markerte starten på isolasjonskampanjen med å trille ut en 40 meter lang rull med isolasjonsmateriale utenfor Olje- og energidepartementet. (Foto: Tom Hansen) For ytterligere opplysninger, kontakt:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass