Hvem bor i Norges kaldeste bolig?

Hvor er Norges kaldeste bolig? Enova starter i dag en ny landsomfattende kampanje for å opprettholde fokuset på rehabilitering av eldre boliger. I denne forbindelse starter Enova en konkurranse hvor man skal finne landets kaldeste bolig.

Formålet med kampanjen er å stimulere boligeiere til er å redusere energibruken i boligen.. - Vi ønsker at konkurransen skal skape oppmerksomhet og engasjement rundt temaet rehabilitering av eldre boliger. Vinneren får utført etterisolering, tetting og utskifting av vinduer i boligen for inntil 200.000 kroner. Det sier seniorrådgiver Roar Hugnes, prosjektansvarlig for Enova Anbefaler. Selv om vinteren nå har sluppet taket de fleste steder i Norge, ønsker Enova at boligeiere skal ta grep for å redusere sitt fremtidige energiforbruk. - Gjennom bedre isolerte boliger vil boligeierne få et mer behagelig inneklima, lavere strømregninger og samtidig en høyere verdi på boligen. Hus fra 1960, 1970 og 1980- tallet bruker tre ganger så mye energi til oppvarming enn hva nye boliger gjør. Dette skyldes ofte dårlig eller mangelfull isolering og tetting, og vinduer som slipper ut for mye varme, sier seniorrådgiver Roar Hugnes i Enova. I vinter har det vært svært kaldt i Norge i enkelte perioder. Og det som da oppleves av de som bor i en dårlig isolert bolig, er kald trekk ved overganger, ved vinduene og nede på gulvet. Sitter du og fryser som følge av kald trekk, blir det gjerne til at du hever innetemperaturen for å kompensere for dette. Det igjen fører til enda mer bruk av energi. Dette får du ikke bukt med før du virkelig gjør noe med problemet! Jakten på Norges kaldeste bolig vil pågå frem til 19.mai. Konkurransen organiseres via www.enovaanbefaler.no hvor du vil finne flere opplysninger om konkurransegrunnlaget. - Vi vil oppfordre det norske folk til å sende inn tips om hvem som bor i landets kaldeste bolig. I denne forbindelse leter vi etter den gode historien. Vi skal nedsette en egen jury, men når kandidatene foreligger vil også det norske folk få stemme på hvem de mener fortjener hovedpremien, sier Roar Hugnes. I 1987, 1997 og 2007 kom nye byggeforskrifter som i økende grad har stilt nye og strengere krav til isolering av nye boliger her i landet. Nordmenn som bor i eldre boliger fyrer mye for kråkene, og de som har mulighet bør ha ambisjoner om å oppgradere boligen opp mot dagens nivå. Enova Anbefaler er en merkeordning som setter fokus på de mest energieffektive produktene eller metodene innenfor ulike kategorier. Ordningen skal gjøre forbrukeren, byggmesteren eller byggevareutsalget mer bevisst på å velge og anbefale de beste løsningene. I første omgang omfatter dette nå 3- lags lavenergivinduer med U-verdi lavere enn 1,0 W/m2 K og etterisolering opp til nivået som nye boliger i dag må forholde seg til. - Selv mindre tiltak til rehabilitering av boligen vil også kunne gi utslag på strømregningen. Mange får penger igjen på skatten i disse dager, kanskje skattepengene i år skal gå til ny isolasjon på loftet eller til utskifting av eldre og trekkfulle vinduer, oppfordrer seniorrådgiver Roar Hugnes i Enova.

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass