Hvem bor i Norges kaldeste hus?

 

Hvor er Norges kaldeste hus? Enova starter en ny landsomfattende kampanje for å opprettholde fokuset på rehabilitering av eldre boliger. Vinneren får 250.000 kroner til etterisolering, utskifting av vinduer og installasjon av energieffektiv ventilasjon.

Formålet med kampanjen er å stimulere boligeiere til å redusere energibruken i boligen.

- Vi ønsker at konkurransen skal skape oppmerksomhet og engasjement rundt temaet rehabilitering av eldre boliger. Vinneren får utført etterisolering, tetting og utskifting av vinduer, samt installert et balansert ventilasjonsanlegg med høyeffektiv varmegjenvinner i boligen for inntil 250.000 kroner. Det sier seniorrådgiver Roar Hugnes, prosjektansvarlig for Enova Anbefaler.

Vinteren har ikke sluppet taket og fortsatt må boligeiere regne med flere høye strømregninger i posten. Enova vil at boligeiere nå skal ta grep for redusere sitt fremtidige energiforbruk.

- Gjennom bedre isolerte boliger vil boligeierne få et mer behagelig inneklima, lavere strømregninger og samtidig en høyere verdi på boligen. Hus fra 1960-, 70- og 80-tallet bruker tre ganger så mye energi til oppvarming som hva nye boliger gjør. Dette skyldes ofte dårlig eller mangelfull isolering og tetting, og vinduer som slipper ut for mye varme, sier seniorrådgiver Roar Hugnes i Enova.

250.000 kroner

Enova jaktet også i fjor på Norges kaldeste hus. Vinneren ble en familie bosatt i et kaldt og trekkfullt hus i Tromsø, og de mottok 200.000 kroner til rehabilitering. I år er premien økt til 250.000 kroner. I tillegg skal det deles ut ni andreplasser til en verdi av inntil 10.000 kroner, hvor premien er et sentralt varmestyringssystem.

I fjor sendte nær 2000 familier inn sine bidrag i konkurransen. I år er det lagt til noen kreative elementer i konkurransen, og det vil trolig skape enda større deltakelse i år. Konkurransen gjelder ikke fritidsboliger, men familier i leiligheter kan også delta.

Jakten på Norges kaldeste hus vil pågå frem til 25. april, og vinnerne offentliggjøres i uke 18. Konkurransen organiseres via www.enova.no hvor du vil finne flere opplysninger om konkurransegrunnlaget. Stor aktivitet på Facebook påregnes, hvor du blant annet kan finne svar på noen oppgaver, som dersom de besvares riktig kan gi ekstrapoeng i konkurransen.

Den gode historien

- Vi vil oppfordre det norske folk til å sende inn tips om hvem som bor i landets kaldeste bolig. I denne forbindelse leter vi etter den gode historien og søknader hvor en har glimtet i øyet. Vi har en godt kvalifisert jury med representanter fra byggebransjen, men de fem kandidatene med flest stemmer fra det norske folk, vil automatisk bli vurdert av juryen, sier Roar Hugnes.

I 1987, 1997 og 2007/2010 har det kommet nye byggeforskrifter som i økende grad har stilt nye og strengere krav til isolering av nye boliger her i landet. Nordmenn som bor i eldre boliger fyrer mye for kråkene, og de som har mulighet bør ha ambisjoner om å oppgradere boligen opp mot dagens nivå.

De boligeierne som ønsker å gå enda lenger, tar helhetlige grep og oppgraderer boligen sin til lavenergi - eller passivhusnivå, kan nå søke om støtte fra Enova.

Enova Anbefaler er en merkeordning som setter fokus på de mest energieffektive produktene eller metodene innenfor ulike kategorier. Ordningen skal gjøre forbrukeren, byggmesteren eller byggevareutsalget mer bevisst på å velge og anbefale de beste løsningene. I første omgang omfatter dette nå 3-lags lavenergivinduer med U-verdi lavere enn 1,0 W/m2 K og etterisolering opp til nivået som nye boliger i dag må forholde seg til. Energieffektiv ventilasjon er et nytt område som er aktuelt for Enova Anbefaler, og dette vil det arbeides med å få til utover året. God og riktig ventilasjon er viktig dersom en gjør boligen tett gjennom omfattende rehabilitering.

- Men selv mindre tiltak til rehabilitering av boligen vil også kunne gi utslag på strømregningen, sier seniorrådgiver Roar Hugnes i Enova, og minner samtidig om tilskuddsordningen til husholdninger hvor Enova gir støtte til å bytte varmekilde og sentralt styringssystem for varme.

Følgende personer sitter i juryen for konkurransen ” Norges kaldeste hus”:

Roar Hugnes, seniorrådgiver Bolig – Enova SF, juryleder

Astri Eide, markedskoordinator H-Produkter AS

Willy Flermoen, markedssjef NORDEK AS, Divisjon XL-BYGG

Guro Hauge, daglig leder Lavenergiprogrammet

Torkel Wæringsaasen, marketingsjef AS Rockwool

For ytterligere opplysninger, kontakt

Seniorrådgiver Roar Hugnes i Enova, telefon 93 08 34 42

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Abonner