Kjempeinteresse for gratis Enova-råd

Det er for tiden svært stor interesse for Enovas gratis rådgivningstjeneste Enova Svarer – 800 49 003. Allerede i september hadde mer enn 30 000 privatpersoner, næringsliv og offentlige virksomheter henvendt seg til tjenesten for gode energiråd. Dette er mer enn i hele 2008.

– At stadig flere nå ønsker råd om aktuelle tiltak for å redusere energibruken er veldig gledelig, understreker energirådgiver i Enova, Torben Søraas. Energieffektivisering er nemlig det viktigste og første tiltaket man bør gjøre når man ønsker å spare penger på energibruken og bli mer klimavennlig. - Henvendelsene vi får er i hovedsak fordelt mellom spørsmål om energibruk og om tilskuddsordningen for pelletskaminer, pelletskjeler, væske-til-vann varmepumper, luft-til-vann varmepumper, sentrale styringssystemer og solfanger for tappevannsoppvarming, forklarer Søraas. Det er naturlig nok henvendelser fra husholdningene som dominerer, men Enova har også stor pågang fra næringslivet og offentlige virksomheter. Enova Svarer er en landsdekkende svartjeneste der du kan få energiråd og bestille brosjyrer, publikasjoner og annet materiell fra spesialister innen energirådgivning. Enova Svarer når du på tlf: 800 49 003 for husholdningene og tlf: 08049 for næring/offentlige virksomheter. Det er også mulig å få råd via e-post (svarer@enova.no) eller Chat. Tjenesten er betjent kl. 08-16.

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Dokumenter og linker