Kjøl ned boligen på den smarte måten!

Vi har ikke alt for mange varmeperioder i Norge. Likevel løper vi til butikken for å få tak i vifter og aircondition når de heteste sommerdagene først slår til. Finnes det kanskje en smartere måte å kjøle ned boligen?

- Mange setter vinduer og dører på vidt gap for å kjøle ned boligen, men husk at dersom det er varmere ute enn du ønsker å ha det inne, så slipper du bare varmen inn. Det kan gi en deilig gjennomtrekk der og da, men innetemperaturen går altså ikke ned, forteller rådgiver Stig Allan Stokvik i Enovas svartjeneste. Stadig flere har investert i en varmepumpe. I tillegg til å gi lavere utgifter til oppvarming gir varmepumper også mulighet til å regulere ned temperaturen i boligen på kort tid, f. eks; et par timer når du kommer fra jobben. Du får da raskt kjølt ned boligen til en behaglig temperatur. Husk på at du øker energiforbruket med å kjøle med varmepumpe, så ikke bruk denne uten at det er helt nødvendig. Da vil mye av pengene du har spart på oppvarming gå til kjøling. Det enkle er ofte det beste! - Den rimeligste og mest klimavennlige måten å holde boligen kjølig på er å sørge for god solavskjerming, altså at solstrålene ikke slipper inn i huset gjennom glassflater. Du finner mange alternativer, alt fra utvendig skjerming som markiser og bastrullegardiner til innvendige alternativer som gardiner med solfilter, lameller osv, anbefaler Stokvik. Andre enkle metoder som gir god kjøleeffekt de korte ukene vi har en skikkelig varm sommer. • Steng vinduer og dører på svært varme dager og eventuelt åpne dem om natten. Hold vinduer åpne på normalt varme dager når lufttemperaturen ikke er for høy. • Minimer bruken av ovnen til matlaging. Mikrobølgeovner skaper mindre varme og bruker mindre strøm. Grilling ute på varme dager er også en god ide! • Reduser varmebelastningen fra lys, datautstyr og maskiner, slå de helt av i stedet for å bruke ”standby”-funksjonen. • Bruk husholdningsapparater som genererer varme om morgenen eller kvelden. - Litt smart planlegging kan gi mye tilbake i form av mindre strømutgifter og bedre komfort. God isolering holder oss ikke bare varme om vinteren, men også gjør at boligen ikke blir varmet opp for mye om sommeren. For de med hage er det verdt å merke seg at man kan plante løvtrær slik at de gir skygge om sommeren. Om vinteren, når behovet for å varme opp huset er størst, har løvtrærne felt bladene slik at sollyset slipper inn, avslutter Stokvik. Har du spørsmål om energisparing? Ring Enovas gratis svartjeneste på nr 800 49 003

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Abonner