Klart for årets passivhuskonferanse

Passivhusene kommer, og behovet for kunnskap er stort. På konferansen ”Passivhus 2011 – Myter og fakta” vil det siste innen forskningsresultater og prosjekterfaringer bli presentert.


Norges første passivhusskole: Marienlyst ungdomsskole, Drammen. Arkitekt: div A Arkitekter. Foto: FutureBuilt

Flere internasjonale studier viser at energieffektivisering er det enkleste og billigste klimatiltaket, og det er derfor bred politisk og faglig enighet om at dette området må prioriteres. Energieffektivisering i bygg bidrar til å erstatte forurensende energikilder i andre sektorer, og reduserer behovet for ny kraftproduksjon. Den mest miljøvennlige energien er den man slipper å produsere.

Stort kunnskapsbehov
Passivhuskonseptet ble utviklet tidlig på nittitallet, og har fått stor utbredelse spesielt i Tyskland og Østerrike. Konseptet fokuserer på reduksjon av energibehovet, slik at levert energi med tilhørende tekniske installasjoner blir lavest mulig. Hovedgrepene er passive tiltak med lang levetid, som ekstra god varmeisolering, lave luftlekkasjer, høyisolerte vinduer og dører, og kraftig reduksjon av kuldebroer.

– Selv om passivhuskonseptet er utprøvd og dokumentert i andre land, betyr ikke det at byggenæringen ukritisk kan overføre disse resultatene og løsningene til norske forhold. Klimaet i Norge er både annerledes og ekstremt variert, i tillegg til at byggetradisjoner, tilgjengelige byggematerialer og systemløsninger er annerledes. Det kreves derfor tilpasning og utvikling av konseptet før det kan bli vanlig standard i Norge, sier seniorforsker Tor Helge Dokka ved SINTEF Byggforsk.

– Fremtidens boliger
Enova, som er en av arrangørene av konferansen, har de siste årene gitt støtte til husholdninger som ønsker å gjøre gode og bevisste energivalg. Nå omfatter tilskuddsordningen også passivhus.

– Å redusere energiforbruket i egen bolig er det viktigste klimatiltaket privatpersoner kan gjøre. Et passivhus trenger bare en fjerdedel av energien sammenlignet med et ti år gammelt hus, og vi synes det er spennende å bidra til utviklingen av fremtidens boliger, sier Enova-direktør Nils Kristian Nakstad. 

Myter eller fakta?
Passivhusdebatten i Norden er imidlertid preget av et stort behov for forskningsbasert kunnskap, og konferansen som finner sted i Samfunnssalen (Oslo Kongressenter) 15. juni har som mål å skille myter fra fakta:  

> Økt fuktrisiko eller godt inneklima og økt komfort?
> Kun for entusiaster eller robust og brukervennlig?
> Smalsporet energisparing eller et bidrag i klimakampen?
> Dyr skreddersøm eller egnet for masseproduksjon?
> Teknologisk tvangstrøye eller nye arkitektoniske muligheter?

Arrangører av konferansen er SINTEF Byggforsk, Enova, Husbanken, Statens Bygningstekniske Etat (BE), Lavenergiprogrammet, NAL/Ecobox, Future Built og FBA (Tekna/NITO).

Program finner du
http://www.sintef.no/uploadpages/274070/Passivhus%202011%20Invitasjon%20og%20program%20(2).pdf
 

Sted: Samfunnssalen (Oslo Kongressenter), Arbeidersamfunnets plass 1
Tid: 15. juni 2011 kl 09.30-17.00.

 
For mer informasjon, kontakt:
Enova: Seniorrådgiver Ann Kristin Kvellheim, tlf. 402 30 315
SINTEF Byggforsk: Seniorforsker Tor Helge Dokka, tlf. 957 59 040

 

 

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker