Klaus Hagerup gir Regnmakerne stemme

Enova SF og Lydbokforlaget lanserer Klaus Hagerups trilogi om Regnmakerne på lydbok.

Regnmakerne er en historie som spiller rundt temaet energibruk og klima, som norske barn har blitt kjent med i skolesammenheng og gjennom Barne-TV.
- Mitt ønske er å gi barn, som er fremtidens brukere av energi, en historie som er med på å gi dem interesse og kunnskap om morgendagens energibruk, sier Klaus Hagerup.
Nå skal han inspirere unge til å få et mer bevisst forhold til energibruk og klima ved å gi ut bøkene om Regnmakerne på lydbok.

Bøkene leses av den populære forfatteren selv og alle grunnskoler i landet vil få lydboken til bruk i undervisningssammenheng.

Det er snart fem år siden Klaus Hagerup inngikk samarbeid med Enova i forbindelse med deres barnesatsning, som har til hensikt å inspirere og gi kunnskap om energi og klima til barn og unge i målgruppen 9-12 år. Siden den gang har Regnmakerne blitt svært populære hos barn og unge over hele landet.

Da første bok om Regnmakerne ble sendt ut til alle landets grunnskoler høsten 2004, fikk Hagerup tusenvis av brev fra norske skoleelever som ville gi innspill til hvordan historien om Regnmakerne Regina og Reinert og deres kamp om å redde planeten Jonia, skulle fortsette.

Satsningen testes nå ut i et EU-prosjekt blant europeiske skolebarn og i den forbindelse er den første boken om Regnmakerne oversatt til 10 ulike språk.

Barn møter i dag Regnmakerne på flere arenaer; i skolen gjennom et undervisningsopplegg hvor bøkene om Regnmakerne står sentralt, gjennom NRK Barne-TV ”Hut i Heita”, NRK-programmet Energikampen, Regnmakernes Vennergidag og på www.regnmakerne.no

Lydboken, som også inneholder mye fin sang og musikk, sendes i disse dager ut til alle grunnskoler i Norge. Den er også i kommersielt salg i bokhandel, Bokkilden, Platekompaniet, cdon.com og Lydbokforlagets egne nettsider www.lydbokforlaget.no. Lydboken finnes i både CD-format og som mp3-fil til nedlasting.

10 kroner per lydbok går uavkortet til Regnskogfondet.

LAST NED UTDRAG FRA LYDBOKEN UNDER.

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Dokumenter og linker