Kraftpakke til norske skoler

Denne uken får alle ungdomsskoler og videregående skoler i landet tilsendt en nyttårsgave proppfull av energi. Filmserien Kraftskolen 2.0 med Ole André Sivertsen som programleder distribueres på dvd til skolene slik at elevene kan bli eksperter på energispørsmål.

Hva bestemmer strømprisene? Hvordan virker en varmepumpe? Hvorfor bygges det ikke flere gasskraftverk i Norge? Hvordan påvirker energibruken vår klimaet? Hvilke energikilder blir viktige i fremtiden?

Alle disse spørsmålene og mange flere besvares i de totalt 20 kortfilmene som utgjør filmserien Kraftskolen 2.0. Filmene er et samarbeid mellom Enova, Naturfagsenteret og Statkraft og er laget av produksjonsselskapet Snöball Film. For de som ønsker å se filmene på Internett, så er hele serien fritt tilgjengelig på www.kraftskolen.no.

Ole André Sivertsen, velkjent formidler av naturvitenskap, er programleder i filmene. Han beskriver energisituasjonen i Norge, forklarer hvordan et atomkraftverk fungerer, tar oss med til kullgruver i Sør-Afrika, kullkraftverk i Tyskland, jordvarmeanlegg på Island, bølgekraftverk i Portugal og inn i fremtidens fusjonsreaktor.


For mer informasjon, kan disse kontaktes:

Bjørnar Olsen, Statkraft
905 82 390
bjornar.olsen@statkraft.com

Siw L. Størseth, Enova
950 07 075
siw.linda.storseth@enova.no

Anders Isnes, Naturfagsenteret
92 45 92 91
anders.isnes@naturfagsenteret.no

Hans Munkevik, Snöball Film
900 13 306
hans@snoball.no

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Abonner

Multimedia

Multimedia