La sola varme huset!

Solvarmen kan brukes til mer enn å bli brun eller solbrent. Varmen fra sola kan via moderne og arkitektonisk spennende solfangeranlegg utnyttes til å varme både vann og bolig. - Å ha solfanger vil slå meget positivt ut når energimerking av boliger blir obligatorisk i forbindelse med salg og utleie fra neste år, sier energirådgiver Trond Paasche i Enova Svarer.

Selv om solvarme er den mest klimavennlige energikilden vi har, så er det foreløpig en lite utnyttet ressurs i Norge. Potensialet er likevel stort da solinnstrålingen i Norge bare ligger 20 prosent under Sentral-Europa. Effekten er selvsagt størst sørpå, men det er mulig å bruke solfangere uansett hvor du bor i landet. På sommeren har faktisk Oslo en høyere solinnstråling midt på dagen enn Roma! I likhet med solceller, som kanskje flere kjenner bedre til, så utnytter også solfangere solens stråler. Forskjellen er at mens solceller lager elektrisitet, varmer solfangere opp vann. Varmtvannet fra solfangeren kan deretter brukes både til oppvarming av boligen og som tappevann. - Solfangere sørger for å høyne grunntemperaturen i varmtvannet, slik at du slipper å bruke så mye annen energi på å varme vannet til ønsket temperatur, forklarer Paasche. Rundt 50-60 prosent av energiforbruket i en bolig går til romoppvarming og 15-20 prosent brukes til varmt tappevann. En solfanger dimensjoneres til å dekke 40 til 70 prosent av varmtvannsbehovet, eller 30 prosent av det totale energibehovet i kombinasjon med romoppvarming. Du kan få 20 prosent i støtte ved kjøp av solfanger Enova har en støtteordning som gir inntil 20 prosent støtte ved kjøp av solfangere, begrenset oppad til 10 000 kroner. - Solfangeranlegg blir stadig mer økonomisk lønnsomt, spesielt etter at støtteordningen kom. Likevel er det verdt å merke seg at det er stor variasjon i lønnsomhet og flere faktorer man må ta hensyn til, som for eksempel hvor du bor i landet, hvilket anlegg du kjøper, om solfangere kan erstatte en del av takplatene osv. En tommefingerregel er at et solfangeranlegg kan tjenes inn på mellom 10 og 15 år, men en kan også tjene det inn på 5-10 år, sier Paasche. Prisen ligger på rundt 20 000 og oppover. Paasche oppfordrer de som vurderer å kjøpe solfangeranlegg til å hente inn pristilbud hos flere leverandører før man tar en avgjørelse. Hvem bør vurdere solfangere? Solfangere er best egnet for de som har et høy varmtvannsforbruk og har et totalt energiforbruk over 20 000 kWh årlig. - For eksempel vil en familie med flere barn ha et mye høyere varmtvannsforbruk enn et eldre ektepar, forklarer Paasche. Du bør også vurdere solfanger dersom du er i ferd med å bygge nytt.

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Abonner