Lansering av nasjonal dugnad for fjerning av oljefyrer

Enova og Olje- og energidepartementet inviterer til pressekonferanse i forbindelse med lanseringen av Enovas program for lokale energisentraler. Hensikten med programmet er å stimulere til en nasjonal dugnad for å fase ut oljefyrer. Flere av landets største kommuner har fattet vedtak om å være oljefri i løpet av få år.

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen og administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova vil lansere programmet. I tillegg kommer ordføreren fra en av kommunene som skal bli oljefri. Pressekonferansen avsluttes utendørs med gode bildemuligheter.

Sted: Oppmøte i foajeen i R4, Einar Gerhardsens plass 1, Oslo.
Tid: Fredag 17. oktober 09.20 – 10.15

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass