– Mulighetene har aldri vært bedre

I dag samles næringslivet for å diskutere fremtidsrettede energi- og klimaløsninger. Enova er vertskap for den fulltegnede Enovakonferansen ”Det Grønne Gullet” i Trondheim. 

– For norsk industri har mulighetene til å redusere klimautslippene og oppnå en forsterket posisjon internasjonalt aldri vært bedre. Gode virkemidler for utslippsreduksjoner og energieffektivisering i industrien er på plass. Nå ligger det til rette for en videre positiv utvikling, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad.

Grønt gull

Enovakonferansen "Det Grønne Gullet" setter fokus på utvikling og innføring av ny energi- og klimateknologi i industri-, bygg- og energimarkedene.

– Verdens energibehov representerer mulighetenes marked for innovatører og investorer. Vi skal vise løsningene og mulighetene, sier Nakstad.

Til konferansen kommer flere industriaktører, både fra store konsern og mindre bedrifter.

– Vi kjenner norske industriaktører som offensive og fremtidsrettet, og Enova vil gjerne bidra til at industrien nå investerer ytterligere i energi- og teknologiløsninger for energiomlegging, sier Nakstad. 

Langsiktig tenkning

En av de sentrale foredragsholderne er partner og investor Anup Jacob fra Virgin Green Fund, et selskap i Virgin-gruppen grunnlagt av Richard Branson. Jacob skal fortelle om internasjonale makrotrender og om markedspotensialer innen fornybar energi og effektivisering.    

Uro i finansmarkedene og forhandlinger om internasjonale klimaavtaler vil fortsette i årene framover.

- Energiomlegging og teknologiutvikling vil fortsette parallelt med dette. Vinnerne i markedene vil være innovatører som tenker langsiktig, mener Nakstad.  

Med 650 påmeldte blir konferansen den største til nå for Enova.

– Vi er svært glad for den gode responsen på konferansen. Vi gleder oss til å møte alle markedsaktørene i Trondheim, avslutter Nils Kristian Nakstad.  

Kontaktpersoner:

Adm. Dir. Nils Kristian Nakstad, tel. 906 04 334

Dir. for Strategi og Kommunikasjon, Geir Nysetvold, tel. 905 96 520

Senior kommunikasjonsrådgiver, Evy Aspheim, tel. 406 09 502

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker