Nå slukkes lyset for glødepæren

En fase er over - fra og med lørdag blir det slutt på lyspæren slik du en gang kjente den. Moderne, langvarige og opp til fem ganger så energieffektive alternativer står i kø. Hvilke bør du velge?

Nærmere en tidel av nordmenns energibruk i hjemmet går til belysning. Fra og med 1. september vil det ikke lenger være lov å produsere eller importere vanlige glødelyspærer.

En lysere fremtid

Glødepæren har du sannsynligvis mange av; den som gir lys ved å sende strøm gjennom en tynn metalleder. Mesteparten av strømmen tilført en slik pære går imidlertid ikke til lys, men til varme. Dette har gjort at det er innført forbud i mange land. Nå er det LED, sparepærer, halogen og lysrør som skal sikre en lysende fremtid.

- LED er på full fart inn i alle norske hjem. Dette lyset har en levetid på normalt 50.000 brenntimer eller mer. Dette er 50 ganger så mye som en tradisjonell lyspære. LED-pæren går også sparepærenes levetid en lang gang, sier Roar Hugnes i Enova.

Med den nye lysteknologien kan nordmenn kutte strømmen som går til lys med 80 prosent. Selv om LED overgår sparepærer i levetid, er det ikke tvil om at også sparepærer er svært energieffektive.

- Ved at alle norske husstander skifter ut seks vanlige lyspærer med sparepærer, vil vi spare strøm tilsvarende det Trondheim by bruker på et helt år, sier Hugnes.

Hjemmekosen består

For mange nordmenn er belysning en viktig del av hjemmehyggen. Det lune og varme lyset vi er vant med fra glødepæren, gjør at mange har kviet seg for å skifte lyskilde. I følge Hugnes er det ikke lenger noen grunn til bekymring.

- Produktene har blitt bedre og bedre de siste årene. Problemet man hadde med blått skjær i en del av de nye lyskildene er historie. Så hjemmekosen kan leve i beste velgående, sier Hugnes.

Den matte lyspæren ble tatt ut av norske butikker i 2009 etter at EU innførte forbud. Etter dette er de ulike styrkene for den gjennomsiktige glødepæren gradvis faset ut, frem mot forbudet på lørdag. Noen få spesialpærer vil likevel bli værende en stund til.

- For eksempel vil for småpærene man bruker i steikeovnen være glødepærer inntil man finner bedre alternativer. LED egner seg for eksempel bedre i kulde enn i varme, perfekt for utebelysning. Det omvendte gjelder sparepærer. Disse er best egnet for bruk innendørs, sier Hugnes.

Lys, ikke varme!

Den tradisjonelle glødepæren har brukt omtrent 80 prosent av energien til oppvarming og kun 20 prosent til lys. En sparepæres energifordeling er stikk motsatt.

- Sparepærer har lavere overflatetemperatur enn de lyspærene som har vært vanlige. Ved berøring eller tildekking er faren for brannskader betydelig lavere, sier Hugnes.

Hugnes sier at man imidlertid må være obs på kvikksølvinnholdet i sparepærer.

- Kvikksølv som havner i naturen, kan gi alvorlige helseskader. Man bør derfor unngå å kjøpe de pærene med mest kvikksølv, og være ekstra flink med kildesorteringen. sier Hugnes.


Faktaboks, Gode råd om lavenergikilder

- Sjekk alltid levetiden på produktet du skal kjøpe. Pris og kvalitet hører sammen. Les på forpakningen hvor mange timer levetid som er oppgitt.

- Kjøp sparepærer med lavt kvikksølvinnhold. I dag er det ikke lov til å selge lyspærer med mer kvikksølv enn grenseverdien på 3,5 mg.

- Be om å få se hvordan lyskilden lyser i butikken. Test og sammenlign tenntid, lysegenskaper og evne til å gjengi farger.

- Ikke kjøp alle lyskildene på en gang. Prøv deg frem og finn frem til hva som passer best hjemme hos deg.

- Velg forskjellige lyskilder. Ulike rom har ulike lysbehov. Lys som bruker lite energi finnes i dag med både hvitt og varmt lys. Valgmulighetene er mange!

- Ekstra lav varmeavgivning gjør at LED egner seg spesielt godt til å sette lys i skap. LED egner seg bedre enn sparepærer for utebelysning.  

- Undersøk om lavenergilyskilden kan dimmes. I dag finnes det flere dimmbare lyskilder. Spør i butikken etter lavenergilyskilder som kan dimmes, og om hvilke lysdempere som passer til lyskilden.

Faktaboks, LED:

-       En LED-pære bruker fem ganger mindre strøm for å produsere det samme lyset som en tradisjonell lyspære

-       LED står for Light EMitting Diode. LED fungerer ved hjelp av en liten chip i en reflektor mollom to elektriske punkter som lyser med strømtilførsel.

-       LED har opptil 50 ganger lengre levetid enn en glødepære.


For mer informasjon, kontakt:

Seniorrådgiver i Enova, Roar Hugnes. Telefon: 930 83 442,

e-post: roar.hugnes@enova.no


Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Multimedia

Multimedia