Nasjonal Gründercamp 2011: Skarp konkurranse om fremtidens energiløsninger

26. - 28. januar møtes over hundre ungdommer til Nasjonal Gründercamp i Trondheim. I løpet av et døgn skal de 23 lagene fra videregående skoler løse et utfordrende energioppdrag.

- Nivået er høyt og vi spår en hard kamp om årets beste energiløsninger, sier direktør i Enova, Audhild Kvam.

Oppdraget på den nasjonale gründercampen er strengt hemmelig inntil offentliggjøring under åpningen i Realfagbygget på NTNU torsdag 27. januar kl. 1100. Etter et døgns hard jobbing avgjør juryen, som består av Enovas energieksperter, hvem som er årets vinner. Premieutdelingen finner sted fredag kl. 1300 på Thora Storm videregående skole.

– Ungdom er framtidens energibrukere. Det er de som skal utvikle den teknologien som skal til for å nå både nasjonale og globale mål innen energieffektivisering og fornybar energiproduksjon, sier direktør Energibruk i Enova, Audhild Kvam og fortsetter:

– Nyskaping og entreprenørskap er viktig med tanke på fremtidens energiutfordringer og jeg tror vi får mange, spennende løsninger på årets oppdrag.  

Det har vært stor oppslutningen om gründercamper med Enova som oppdragsgiver dette skoleåret. Over 1.800 elever har deltatt på lokale gründercamper der elevene har løst forskjellige oppdrag knyttet til fornybar energi, energieffektivisering, ny energiteknologi, bærekraft og klimautfordringer.

Finalistene som konkurrerer i Trondheim er blitt kåret til de beste i sine fylker.

– De som har kvalifisert seg til finalerunden har allerede bevist at de både har konkurranseinstinkt og tør å tenke utenfor boksen. Det er 111 kreative hoder som skal jobbe på spreng, og da kan de virkelig spenstige ideene oppstå, sier Trine I. Haugaard, koordinator for videregående skoler i Ungt Entreprenørskap Norge.  

Enova eies av Olje- og energidepartementet og er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Enova har siden 2008 vært en av Ungt Entreprenørskaps hovedsamarbeidspartnere. Målsettingen er å bidra til at ungdom får økt kunnskap om energirelaterte spørsmål.

Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som jobber med entreprenørskap i skolen og samarbeid mellom skole og næringsliv. 150.000 elever deltar årlig i ulike programmer og aktiviteter i UEs regi – fra grunnskolen til masternivå. Organisasjonen har samarbeidspartnere fra offentlig og privat sektor. Over 10.000 personer fra arbeids- og næringsliv engasjerer seg hvert år som mentorer og veiledere i UEs programmer.

Adresse for Nasjonal Gründercamp 2011:
Thora Storm videregående skole
Avd. Gerhard Schønings skole

Vår Frue gate 1 og 3
7013 Trondheim

Påmelding for pressen:
Margaretha Finseth
Senior kommunikasjonsrådgiver
Mobil: +47 932 45 243Epost: margaretha.finseth@schjarven.no

Kontaktpersoner:

Enova SF

Siw Linda Størseth
Enovas barne- og ungdomssatsing
Mobil: +47 950 07 075

Epost: siw.linda.storseth@enova.no

Ungt Entreprenørskap

Wenche Wærner
Pressekontakt
Mobil: +47 934 37 800
Epost: wenche@ue.no

Tags:

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Abonner

Dokumenter og linker