Nasjonal Gründercamp 2011 - Vant med trendy energikampanje

Vinnerlaget Remember fra Odda videregående skole vil bruke moteklær for å skape energibevissthet blant unge.

– Vi er veldig overrasket og kjempeglade, smiler er svært fornøyd Invild Ertsås Lutro (17) etter at hennes gruppe ble kåret til vinner av Nasjonal Gründercamp 2011 i Trondheim i dag.

23 lag hadde kvalifisert seg til finalen etter å ha blitt kåret til de beste i sine fylker, men det var de seks elevene fra Odda vidaregåande skule fra Hordaland som til sist overbeviste juryen. Med mote- og klesmerket ”Remember” med humoristiske trykk og budskap på klær satser de på å opplyse unge folk om energieffektivisering.

”Dette er en enkel idé, rett i et tydelig interessefelt for ungdom. De har kommet opp med en troverdig forretningsplan for å lykkes og har en tydelig og god salgspitch. Her har vi et helhetlig konsept og beste treff på oppgaven”, het det i juryens begrunnelse.

På andreplass kom elevene fra Ole Vig videregående skole i Nord-Trøndelag med en energispareapplikasjon. Juryen berømmer deres ”Going Gründer”-konsept som en god forretningsidé og en svært gjennomarbeidet presentasjon.

Tredjeplassen gikk til Melhus vgs i Sør-Trøndelag med holdningskampanjen ”Ungdom for energisparing”. Deres presentasjon ble kåret til dagens beste salgspitch av juryen.

- Jeg er imponert over det høye nivået på årets gründercamp. Det er utrolig inspirerende å oppleve engasjementet og kreativiteten. Ungdom er framtidens energibrukere og det er de som skal utvikle den teknologien som skal til for å nå målene innen energieffektivisering. Nasjonal Gründercamp 2011 viser at det er grunn til optimisme, sier juryleder og seniorrådgiver Kjell Olav Skjølsvik i Enova.

Gründercampen ”Framtidas energibruk” er et samarbeidsprosjekt mellom Ungt Entreprenørskap og Enova SF. Gjennom høsten har det blitt arrangert lokale og fylkesvise gründercamper, før den nasjonale finalen i Trondheim. Totalt har 1 800 elever deltatt.

- Deltagerne på Nasjonal Gründercamp har vist et enormt engasjement og et vidt spekter av ideer og løsninger. Vinneren kombinerer engasjement, involvering og kommersiell tenkning og peker på alvoret ved bruk av humor, sier en tydelig imponert administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Anne Kathrine Slungård og forsetter:

- Årets Nasjonale Gründercamp har vært et inferno av energi, samspill og skaperglede og føyer seg til i rekken av vellykkede arrangementer i regi av Enova og Ungt Entreprenørskap.

Oppdraget fra Enova tok utgangspunkt i at det vil bli mangel på energi og at prisene på energi vil øke i årene fremover. Dette vil kreve både reduksjon i energibruken og overgang til økt bruk av fornybar energi.  

Slik lød oppdraget som ungdommene skulle finne løsninger på: ”Framtidens energiutfordringer krever nye energiløsninger! Lag en vare, tjeneste eller kampanje som bidrar til å øke ungdoms bevisstgjøring på å senke energibruken i det daglige liv. ”

Hele teksten i oppdraget ligger her.

Enova eies av Olje- og energidepartementet og er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Enova har siden 2008 vært en av Ungt Entreprenørskaps hovedsamarbeidspartnere. Målsettingen er å bidra til at ungdom får økt kunnskap om energirelaterte spørsmål.

Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som jobber med entreprenørskap i skolen og samarbeid mellom skole og næringsliv. 150.000 elever deltar årlig i ulike programmer og aktiviteter i UEs regi – fra grunnskolen til masternivå. Organisasjonen har samarbeidspartnere fra offentlig og privat sektor. Over 10.000 personer fra arbeids- og næringsliv engasjerer seg hvert år som mentorer og veiledere i UEs programmer.

Kontaktpersoner:

Remember fra Odda: Ingvild Ertsås Lutro mobil 95558062
Going Gründer fra Ole Vig: Torbjørn Forbord mobil 46458106
Ungdom for energisparing fra Melhus: Sara Isaball Holmen Vold mobil 99443013
Enova SF:  Siw Linda Størseth, Enovas barne- og ungdomssatsing, mobil: +47 950 07 075

E-post: siw.linda.storseth@enova.no

Ungt Entreprenørskap: Wenche Wærner, pressekontakt, mobil: +47 934 37 800

E-post: wenche@ue.no

Om oss

Statsforetaket Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Vi har som mål at det skal bli lettere å velge enkle, energieffektive og miljøriktige løsninger for alle som ønsker det. Både private og offentlige aktører er viktige målgrupper, på så vel privat som yrkesmessig arena. Enovas virksomhet finansieres gjennom påslag på nettariffen og over Statbudsjettet. Virkemidlene vi tar i bruk for å nå målene er omfattende og differensierte. Ordninger med økonomisk støtte er organisert i programområder som gjenspeiler våre prioriteringer. Det er satt klare mål for vår virksomhet, vi skal derfor dokumentere resultatene fra vårt arbeid. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet. Miljøeffektiv energiomlegging Mindre behov for energi Effektiv energibruk Økt varmeproduksjon basert på avfallsforbrenning og spillvarme Økt produksjon av fornybar energi Miljøvennlig bruk av naturgass

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker